Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Nieuws

Nieuw kennisdossier: kinderen van kwetsbare ouders

Meisje vader dansen

Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie heeft een nieuw kennisdossier ontwikkeld dat focust op jeugd-ggz voor kinderen van ouders met een kwetsbaarheid. Kinderen van ouders met psychische problemen, een verslaving of licht verstandelijke beperking lopen meer kans om zelf klachten te ontwikkelen. De kennis in dit dossier helpt professionals om deze kinderen te herkennen en van passende hulp te voorzien. Het dossier bevat ook kennis voor kinderen, jongeren en ouders zelf.

Verschillende soorten kwetsbaarheden

Het dossier gaat in op (hulp aan) verschillende groepen minderjarige kinderen van kwetsbare ouders:

  • kinderen van ouders met psychische problemen of verslavingsproblematiek (KOPP/KOV)
  • kinderen van verstandelijk beperkte ouders (KVBO) en
  • kinderen van ouders in het autismespectrum, die zelf geen autisme hebben (kindvanauti)

Onderbelichte problematiek

Veel KVBO- en kindvanauti-kinderen blijven ongezien bij hulpverleners en op school, omdat zij normaal begaafd zijn en geen probleemgedrag laten zien. Hun leefsituatie kan echter wel problematisch zijn. Ook KOPP/KOV-gerelateerde problematiek bij jongeren en kinderen wordt soms gemist. Het is dus van belang om hier als hulpverlener alert op te zijn. De kwetsbaarheden van ouders kunnen ingrijpende gevolgen hebben voor kinderen.

Voor professionals, kinderen en ouders

Als professional kun je in dit dossier lezen over prevalentie, signalen, risico – en beschermende factoren en hulpverleningsaanbod voor kinderen van kwetsbare ouders. Kinderen, jongeren en ouders zelf vinden er hulpmiddelen en handige websites. Op jongerenwebsite Brainwiki komt ook een speciale pagina met kennis over dit thema, speciaal geschreven voor jongeren en hun omgeving. Deze is nog in ontwikkeling.

Ontwikkeld met jongeren en professionals

Het Kenniscentrum ontwikkelde dit kennisdossier vanaf de start samen met twee ervaringsdeskundige jongeren van de Nationale Jeugdraad en in nauwe samenwerking met experts van het Trimbos-instituut. Daarnaast bestaat de expertgroep uit professionals van Brijder Jeugd en Sien (voor mensen met een verstandelijke beperking).