Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Nieuws

Alle hens aan dek: 5x kennis en inspiratie voor professionals in crisistijd

Meisje moddersloot

Welke kennis en tools kunnen verlichting bieden in deze moeilijke tijd voor jeugdhulpprofessionals? Er is de laatste tijd veel aandacht geweest voor de crisis in de jeugd-ggz. Veel jeugdhulporganisaties, zo ook leden van het Kenniscentrum, hebben te maken met meer doorverwijzingen en langere wachtlijsten. Het Ministerie van VWS heeft extra geld toegezegd voor de korte termijn, maar een structurele oplossing is er voorlopig nog niet. Het Kenniscentrum zet vijf mogelijke hulpmiddelen en inspiratiebronnen op een rij.

1. Samen nadenken over passende hulp: expertise uit de jeugd-ggz

Huisartsen, wijkteams, JGZ-professionals, POH’s en onderwijsmedewerkers kunnen al veel oppakken in de zorg voor jongeren met ernstige psychische klachten, maar weten niet altijd wat zij kunnen doen. Als alternatief voor direct doorverwijzen naar specialistische jeugdhulp kunnen zij kennis en expertise uit de jeugd-ggz gericht inzetten. Zo is het in sommige gevallen mogelijk om een consult aan te vragen. Specialisten uit de jeugd-ggz inschakelen die al in een vroeg stadium meedenken kan sneller leiden tot de juiste zorg.

2. Ter inspiratie: de coronamodule van de STORM-aanpak

Het STORM-programma is een wetenschappelijk onderbouwde, preventieve aanpak om een depressie of suïcide bij jongeren vóór te zijn. Het programma maakt gebruik van een sterke netwerkaanpak, en dat werkt: zeker in de coronaperiode. Het programma signaleerde een groeiend aantal jongeren met angst- en depressieklachten, en ontwikkelde voor hen een speciale coronamodule. “De module helpt kijken naar wat er gebeurt, wat merk je bij jezelf en wat kun je doen om negatieve gevoelens te verminderen? Het is vooral gericht op bewustwording en moedigt aan tot hulp zoeken.”

3. Jeugdhulp bij de huisarts: de Praktijkondersteuner Jeugd

In een reactie op het nieuws over de crisis in de jeugd-ggz zegt MIND-directeur Marjan ter Avest: “Wij zijn een groot voorstander van investeringen in de POH ggz voor jeugd zodat kinderen, jongeren en hun ouders snel hulp ontvangen en goed worden doorverwezen naar de zorg die het beste aansluit bij hun vraag.”

Uit onderzoek van onder meer het Kenniscentrum blijkt dat zorgprofessionals, wijkteammedewerkers, kinderen en ouders positief zijn over jeugdhulp bij de huisarts in de vorm van een Praktijkondersteuner Jeugd. Vooral de laagdrempelige toegang zien zij als een belangrijk voordeel. Ook zijn er aanwijzingen dat jeugdhulp bij de huisarts ertoe kan leiden dat kinderen eerder en sneller hulp krijgen, wat verergering van hun problemen kan voorkomen. De resultaten van dit onderzoek bieden aanknopingspunten om het werk van de Praktijkondersteuner Jeugd te optimaliseren.

4. Kennisdossier Suïcidepreventie bij jongeren

De jeugd-ggz ziet de laatste tijd een toename van jongeren met depressieve en suïcidale klachten. In het kennisdossier Suïcidepreventie bij jongeren bundelt het Kenniscentrum de laatste inzichten, initiatieven in Nederland, verdiepende verhalen en tips en tools: hoe maak je suïcidaliteit bespreekbaar, en hoe behandel je het?

Het dossier krijgt op dit moment een uitgebreide update. Wat zien professionals uit de jeugd-ggz zelf als belangrijkste aandachtspunten voor goede suïcidepreventie? Op basis van recente gesprekken met tien experts stelt het Kenniscentrum een lijst op met concrete aanbevelingen voor kennisontwikkeling en actie. Houd daarvoor deze website in de gaten.

5. Brainwiki, dé website voor jongeren over psychische problemen

Brainwiki is de website waar jongeren (en hun omgeving) betrouwbare informatie vinden over psychische problemen, en over behandelingen met en zonder medicatie. Daarnaast besteedt Brainwiki aandacht aan het leven zelf. Jongeren die direct (laagdrempelige) hulp nodig hebben vinden er een overzicht van hulplijnen. Professionals kunnen jongeren verwijzen naar de informatie op Brainwiki of de website samen met hen bekijken.

Help jongeren op weg

>> Naar Brainwiki.nl