Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Behandelmogelijkheden in de jeugd-ggz

Jongen hulpverlener klas

Voor leerlingen met een psychische kwetsbaarheid moet er goede samenwerking zijn tussen de leerling, ouders, hulpverlening en school. Het is aan al deze partijen om daarin verantwoordelijkheid te nemen. Voor onderwijsprofessionals kan het helpen om kennis op te doen over de verschillende behandelingen en behandelaren in de jeugd-ggz.

Jongen hulpverlener klas

Er zijn verschillende soorten behandelingen mogelijk binnen de jeugd-ggz. Iedere behandeling is maatwerk, aangepast op wat het kind of de jongere nodig heeft. De onderstaande beschrijving kan dus afwijken van het aanbod in de praktijk.

Psycho-educatie

Bij psycho-educatie krijgen kinderen en ouders informatie over de diagnose die gesteld is. Hierdoor krijgen zij meer inzicht in de situatie, en dus meer begrip voor elkaar. Ze krijgen advies over hoe ze het beste om kunnen gaan met lastige situaties. Het kind leert meer over zichzelf en hoe de dingen bij hem werken. Psycho-educatie is een onderdeel van bijna elke behandeling.

Cognitieve gedragstherapie

Een kind leert hier hoe zijn gedachten, gevoelens en gedrag met elkaar te maken hebben. Hij leert bijvoorbeeld dat hij soms gedachten heeft die hem dwars zitten. Deze hebben invloed op zijn gevoel en dus ook op zijn gedrag. Het kan zijn dat het kind leert om meer gedachten te krijgen die hem juist helpen, zodat hij zich beter gaat voelen en hij ander gedrag zal laten zien. Het kind of de jongere krijgt ook handvatten aangeleerd om steviger in het leven te staan.

Psychotherapie

Deze behandeling bestaat uit gesprekken met een psychotherapeut. De gesprekken gaan over hoe het kind zich voelt, wat hij denkt en wat hij doet. En hoe dat in relatie staat tot wat hij heeft meegemaakt of nog meemaakt. Het kind gaat zichzelf beter leren kennen. Hij wordt gesteund en krijgt adviezen. Soms oefent hij tijdens de gesprekken dingen die hij moeilijk vindt.

EMDR (of Storytelling)

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een traumabehandeling. Dit kan worden ingezet wanneer een kind of jongere een ingrijpende gebeurtenis heeft meegemaakt, waar hij nog altijd veel last van heeft. Dit kan bij kinderen van alle leeftijden. Bij heel jonge kinderen krijgen ouders een belangrijke rol in deze behandeling.

Medicijnen

De behandelaar kan medicatie adviseren of voorschrijven. Begrijp je medicijn beantwoordt vragen die veel kinderen, jongeren en betrokkenen hebben over medicijnen bij psychische problemen. Denk aan vragen als ‘kan ik zomaar stoppen met dit medicijn?’ en ‘is het verslavend?’

Groepstherapie

Voor veel kinderen kan het fijn zijn om anderen te ontmoeten die last hebben van dezelfde soort problemen. In een groepstherapie of groepsbehandeling leert het kind of de jongere omgaan met zijn problemen door oefeningen en gesprekken met andere kinderen.

Systeemtherapie

Er bestaan verschillende typen gezinsbehandelingen. Voorbeelden zijn MDFT en MST. Dit zijn de afkortingen van Multi Dimensional Family Therapy en Multi System Therapy. Er komt dan iemand bij het gezin thuis om samen, en apart van elkaar, te praten. Vaak wordt voor deze gezinsbehandeling gekozen wanneer er meerdere problemen in het gezin zijn.

Oudertraining / Ouder- en gezinsbegeleiding

Misschien heeft een kind of jongere een andere benadering nodig dan ouders gewend zijn. In de oudertraining worden ouders geholpen bij het oefenen daarvan. Ze leren hoe ze dingen anders aan kunnen pakken, waardoor er bijvoorbeeld minder conflicten zijn. Ouders kunnen zich hierdoor zekerder gaan voelen in hun manier van opvoeden.

Ouder/kind therapie (0-7 jaar)

Deze therapie is voor ouders met hun kind tussen 0-7 jaar. Het contact tussen ouder en kind staat centraal en de ouder wordt geholpen om dit contact spelenderwijs vorm te geven. Er bestaan verschillende vormen zoals ouder-kind(psycho)therapie, ouder-kind speltherapie, Floorplay, Theraplay en ouder-kind interactie therapie (Parent-Child Interaction Therapy).

Vaktherapie

In deze therapie staan doen en ervaren centraal. Het kind gaat samen met de therapeut bijvoorbeeld tekenen, muziek maken of sporten. In de tussentijd praat de therapeut met de leerling, maar door de activiteiten voelt dat anders dan een één-op-één gesprek aan een tafel. Er zijn verschillende soorten vaktherapieën, waaronder speltherapie, dramatherapie, muziektherapie, psychomotorische therapie (PMT) en beeldende therapie.

Kijk hier voor meer informatie over de verschillende behandelvormen

Uitleg over de verschillende behandelaren in de jeugd-ggz

Er werken veel verschillende hulpverleners en specialisten in de jeugd-ggz, ieder met zijn eigen expertise. Hieronder volgt een opsomming van veel voorkomende experts:

  • De kinder- en jeugdpsycholoog / gz-psycholoog / klinisch psycholoog
  • De orthopedagoog / orthopedagoog generalist
  • De kinder- en jeugdpsychiater
  • De psychotherapeut
  • De gezinstherapeut/systeemtherapeut
  • De verpleegkundige of sociotherapeut
  • De vaktherapeut, zoals de speltherapeut, dramatherapeut, beeldende therapeut en psychomotore therapeut (PMT)

Kijk op Brainwiki.nl voor meer informatie over deze behandelaren

Databank Effectieve jeugdinterventies

De Databank Effectieve jeugdinterventies van het NJi bevat beschrijvingen van programma's voor hulp bij opgroeien en opvoeden. Deze interventies zijn door een onafhankelijke erkenningscommissie beoordeeld.

Naar de Databank