Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Samenwerking met gezinnen in de klinische jeugdpsychiatrie

Kinderen werken samen op school

Jongeren opgenomen op een klinisch psychiatrische afdeling zijn vastgelopen op meerdere levensgebieden. Vrijwel altijd is het gezin ontwricht. Daarom betrekken hulpverleners het gezin intensief bij de behandeling. Sociotherapeuten van verschillende kinder- en jeugdpsychiatrische instellingen voelen zich handelingsverlegen in complexe contacten met ouders. Ouders en jongeren geven ook kansen voor verbetering aan.

Kinderen werken samen op school

Lezen: interview met onderzoeker Bertine Zech

Professionals op weg helpen met concrete tools

“Gezinnen hebben vaak al zoveel achter de rug, en hebben soms een beetje de hoop opgegeven. Uiteindelijk heeft de behandeling de meeste kans van slagen als er wederzijds vertrouwen is en de samenwerking goed verloopt. Ik hoop professionals te inspireren om daaraan te blijven werken.”

Werkzaamheden

De onderzoekers in dit project ontwikkelen een methodiek om de handelingsverlegenheid bij professionals te verminderen en de samenwerking met het gezin te verbeteren. De methodiek bestaat uit een training voor professionals en een verbetertraject van de systemische visie en werkvormen in de organisatie. De ontwikkeling van de methodiek komt tot stand samen met professionals, ouders en jongeren.

De onderzoekers/ontwikkelaars implementeren de methodiek op zes afdelingen bij twee kinder- en jeugdpsychiatrische instellingen (participatief actieonderzoek). Vervolgens evalueren zij samen met jongeren, ouders en professionals, om vervolgens verbeteringen door te voeren en die weer te evalueren. Dit gebeurt kwalitatief met semigestructureerde interviews. Het effect meten de onderzoekers zowel kwalitatief (interviews) als kwantitatief met vragenlijsten over samenwerking, patiënttevredenheid en functioneren van de jongere en het gezin.

Doelen

Uiteindelijk komt de methodiek landelijk beschikbaar, zodat andere kinder- en jeugdpsychiatrische instellingen hier van kunnen profiteren. De verworven kennis en praktijkervaring worden verwerkt in onderwijsmodules voor de hbo-opleiding Sociaal Werk, waardoor studenten ook worden getraind en zich bekwaam voelen in het contact met ouders in hun toekomstige werk als sociotherapeut.

Dit project wordt uitgevoerd door de Hogeschool Leiden in samenwerking met LUMC Curium.

Meer informatie

Voor vragen over dit project kunt u contact opnemen met Chanina Roelofsma via c.roelofsma@kenniscentrum-kjp.nl.

Chanina Roelofsma. Fotograaf: Yvonne Zoethout