Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Waarden en belangrijkste taken

De vereniging Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie bundelt kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren. Vervolgens maakt het Kenniscentrum die kennis toegankelijk voor professionals, ouders, jongeren en scholen. Zo draagt het Kenniscentrum bij om de jeugdhulp te verbeteren en krijgen kinderen met ernstige psychische problemen de beste zorg. Omdat kennis alleen waarde heeft als er voor een kind of gezin daadwerkelijk iets verbetert.

Waarden

Toegankelijk: De vereniging Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie maakt kennis over de kinder- en jeugdpsychiatrie breed beschikbaar, uitlegbaar en praktisch toepasbaar. Zodat iedereen kan zien wat dit werk inhoudt en welke resultaten we bereiken.

Betrouwbaar: De vereniging Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie staat voor betrouwbare kennis. De kennis die het Kenniscentrum verspreidt is gebaseerd op robuuste resultaten vanuit wetenschappelijk onderzoek aangevuld met praktijk- en ervaringskennis. Een goede onderbouwing van kennis over de kinder- en jeugdpsychiatrie is essentieel voor het genuanceerde werk dat de behandelaars in de jeugd-ggz en de bredere jeugdhulp dagelijks doen. Zodat ouders en kinderen zeker kunnen zijn van de beste zorg.

Verbindend: Het werk van de vereniging Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie kan alleen plaats vinden op basis van duurzame netwerkrelaties en co-creaties. Door kennis van verschillende disciplines en belanghebbenden te verbinden, draagt het Kenniscentrum bij aan voortdurende verbetering van kwaliteit en efficiëntie van hulp aan jeugdigen met ernstige psychische problemen.

Kerntaken

  • Het bundelen van kennis over de kinder- en jeugdpsychiatrie en deze praktisch toepasbaar maken om zo bij te dragen aan de kwaliteitsontwikkeling van de jeugdhulp
  • Agenderen van inhoudelijke beleidsthema’s op basis van de gezamenlijke onderzoek- en ontwikkelingsagenda kinder- en jeugdpsychiatrie
  • Stimuleren en faciliteren van onderzoek en innovatie ten behoeve van de kinder- en jeugdpsychiatrie
  • Investeren in duurzame samenwerkingen, faciliteren van netwerkrelaties en co-creaties

Deze waarden en kerntaken komen voort uit onze missie en visie.

Meer over het Kenniscentrum

Hoe en met wie zet het Kenniscentrum zich in voor de beste jeugdhulp?

>> Lees het in deze flyer