Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

E-learning slaapproblemen bij jeugdigen met autisme

Kinderen spelen slaapkamer vensterbank

Jeugdigen met autisme ervaren vaak slaapproblemen of ontwikkelen zelfs een slaapstoornis. Een e-learning helpt zorgverleners in de brede jeugdhulp slaapproblemen tijdig te signaleren en de juiste behandeling te bieden.

Vanaf december 2022 is de e-learning gratis te volgen via de GGZ Ecademy.

Kinderen spelen slaapkamer vensterbank

Signaleren van slaapproblemen

Slaapproblemen en -stoornissen komen bij jeugdigen met autisme aanzienlijk vaker voor dan in de algemene bevolking. Volgens onderzoek kampt veertig tot tachtig procent van hen met dergelijke problemen. Dit hoge percentage lijkt gerelateerd te zijn aan het autisme zelf en het anders functionerende brein van jeugdigen met autisme.

Zorgverleners in de jeugdhulp missen tot nu toe echter de specifieke kennis die nodig is om slaapproblemen en -stoornissen bij jeugdigen met autisme op tijd te signaleren en een goed onderscheid te maken tussen milde slaapproblemen en ernstige slaapstoornissen. Dit onderscheid is nodig om een passende behandeling in te zetten, zoals adviezen over opvoeding of slaaphygiëne bij milde slaapproblemen en gespecialiseerde diagnostiek en behandeling bij slaapstoornissen.

Behandeling van slaapproblemen

De behandeling van slaapproblemen en -stoornissen vraagt bij jeugdigen met autisme bovendien om een specifieke benadering: de behandelaar moet het slaapprobleem of -stoornis en het autisme samen behandelen. Kenmerken van kinderen en jongeren met autisme kunnen een rol spelen bij slaapproblemen en kunnen de behandeling belemmeren. Denk hierbij aan: moeilijk te beïnvloeden overtuigingen, bijzonderheden in sensorische verwerking, beperkte flexibiliteit in gedrag en moeite om eigen lichamelijke belevingen te herkennen of goed te duiden. Gebruikelijke adviezen over slaaphygiëne zijn mogelijk niet passend voor deze doelgroep. Ook overtuigingen van ouders of hulpverleners over opvoeding kunnen een bij autisme passende aanpak in de weg staan.

Doelen

Ontwikkeling van een e-learning module waarmee zorgverleners in de jeugdhulp leren om:

  • slaapproblemen en -stoornissen bij jeugdigen met autisme beter te signaleren en een goed onderscheid te maken tussen milde slaapproblemen en ernstige slaapstoornissen
  • een behandeling aan te bieden aan een gezin die rekening houdt met de specifieke kenmerken van het kind of de jongere met autisme.

Projectgroep

Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie, het Regionaal Autisme Centrum (RAC) en Kinderslaapexpert BV bundelden daarom hun krachten en expertise in de zorg voor jeugdigen met autisme en slaapproblemen. In dit project ontwikkelden wij een e-learning module voor zorgverleners die in de brede jeugdhulp werken met jeugdigen (6-18 jaar) met autisme. De e-learning module is tot stand gekomen met behulp van ervaringen van jongeren en ouders, literatuuronderzoek en input van experts.

Beschikbaarheid

De e-learning is gratis beschikbaar via GGZ ecademy.

Dit project is mede mogelijk gemaakt met subsidies van het Fonds SGS en Stichting Jong    

Vragen over dit project?

Neem dan contact op met Charlotte van ‘t Spijker via c.vantspijker@kenniscentrum-kjp.nl.

Charlotte van 't Spijker