Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Specialistische ondersteuning van huisartsen

Meisje dokter

Steeds meer huisartsen krijgen ondersteuning van een praktijkondersteuner jeugd in de zorg voor kinderen en jongeren die vermoedelijk psychische problemen hebben. Deze praktijkondersteuners kunnen huisartsen helpen met consultatie, screeningsdiagnostiek en triage, kortdurende behandeling en overbruggingszorg. Zo nodig stemmen zij af met de school, het lokale team en andere betrokken zorgverleners. Dit heeft als doel om kinderen en jongeren indien nodig eerder naar passende ondersteuning te verwijzen. Het uitgangspunt: zorg die zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig is.

Meisje dokter

Huisartsen zijn vaak het eerste aanspreekpunt als ouders zorgen hebben over de lichamelijke of psychische gezondheid van hun kind. Bijna driekwart van de kinderen en jongeren tot 15 jaar bezoekt minstens één keer per jaar de huisarts. Daarom is de huisartsenpraktijk een ideale plaats om kinderen en jongeren met psychische problemen op te sporen, te behandelen en zo nodig te verwijzen naar passende zorg.

Karakter biedt huisartsen en wijkteams hulp in de vorm van specialistische ondersteuners (SOJs). Een SOJ brengt snel en doeltreffend de aard en ernst van de klachten in kaart, behandelt waar nodig kortdurend en geeft een gedegen advies aan kind en ouders. Met als doel dat het kind of de jongere in de eigen omgeving zo goed mogelijk geholpen en indien nodig doorverwezen wordt. Omdat de SOJ werkt vanuit de huisartsenpraktijk is de zorg laagdrempelig en letterlijk en figuurlijk dichtbij huis voor het kind en de ouders.

De naam is…

Praktijkondersteuner huisartsenzorg jeugd (POH Jeugd) is de meest gebruikte term voor een zorgverlener die in een huisartsenpraktijk werkt. Een variant hiervan is de specialistische ondersteuner jeugd (SOJ of SOH-JGGZ). Dit is een hoogopgeleide, BIG-geregistreerde zorgverlener (gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut of klinisch psycholoog) met expertise in de kinder- en jeugdpsychiatrie. De SOJ wordt meestal gedetacheerd vanuit een ggz-instelling.

Onderzoek

Het Kenniscentrum doet sinds 2017 onderzoek naar de SOJ in verschillende gemeentes. Hierin onderzoekt het Kenniscentrum bijvoorbeeld de hulpvragen waarmee ouders, kinderen en jongeren bij de SOJ komen, welke vormen van ondersteuning de SOJs zelf gebruiken en naar welke typen zorg zij verwijzen. Ook de tevredenheid van ouders, jongeren en betrokken zorgverleners komt aan bod.

Verder voerde het Kenniscentrum samen met Accare, Molendrift en Karakter een grootschalig onderzoek uit naar jeugdhulp in de huisartspraktijk, door in verschillende regio’s uniforme gegevens te verzamelen en te analyseren.

>> Alles over dit onderzoek op Jeugdhulpbijdehuisarts.nl

Resultaten

Het Kenniscentrum stelt de deelnemende gemeenten regelmatig op de hoogte van de onderzoeksresultaten door middel van rapporten en presentaties. Daarnaast zijn er verschillende artikelen verschenen:

>> Artikel: Specialistische ondersteuner huisartsenzorg jeugd-GGZ (SOH-JGGZ)
Bij inmiddels meer dan 130 huisartsen wordt een SOH-JGGZ ingezet die de huisarts faciliteert met screeningsdiagnostiek, triage, korte behandeltrajecten en waar nodig overbruggingszorg.

>> Artikel over onderzoek naar verwijzingen door praktijkondersteuners jeugd in het vakblad Huisarts en Wetenschap
Zijn de verwijspatronen van praktijkondersteuners jeugd gerelateerd aan kenmerken van jeugdigen of aan het aantal hulpvragen?

>> Artikel: Praktijkondersteuners jeugd bij de huisarts: Wat levert dat op?
Leidt de aanwezigheid van een Specialistische Ondersteuner Huisartsenzorg Jeugd-GGZ inderdaad tot betere verwijzingen en dus betere passende zorg?

Meer informatie

>> Lees verder op de website van Karakter

Voor vragen over dit project kunt u contact opnemen met Marieke Zwaanswijk, of met het Kenniscentrum via info@kenniscentrum-kjp.nl.