Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Transitie Journeys

Meisjes jongeren app'en muurtje

Als jongeren 18 worden, maken ze de transitie van jeugdzorg naar volwassenenzorg. Jongeren en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en psychische problemen zijn op deze leeftijd vaak nog niet klaar om op eigen benen te staan.

Meisjes jongeren app'en muurtje

De combinatie van een LVB en psychische problematiek maakt de overgang naar volwassenheid en volwassenenzorg ingewikkeld. De zorg houdt daar niet altijd goed rekening mee, waardoor deze jongeren vaak niet de zorg krijgen die ze nodig hebben. Wat werkt wel én niet voor een goede overgang, en hoe kan de zorg beter ondersteunen? Daarover gaat het onderzoeksproject Transitie Journeys.

Doel van het onderzoek

Met de opbrengsten van dit onderzoek zijn zorgprofessionals beter toegerust om de verschillende vormen van ondersteuning voor jongeren met een LVB en psychische problemen op weg naar volwassenheid beter af te stemmen. Hier werkt het project aan door breed en vanuit verschillende perspectieven kennis en ervaringen te verzamelen, analyseren, bundelen en verspreiden.

Onderzoeksmethode

Het projectteam brengt samen met jongeren en jongvolwassenen (16-27 jaar) en hun ouders de routes in kaart naar ‘zo zelfstandig mogelijk’ en ‘volwassenenzorg’, en analyseert deze. Jongeren en ouders dragen hieraan bij met interviews over wat voor hen belangrijk en nodig is of was in die periode. Ervaringsdeskundigen van de Landelijke Federatie Belangenverenigingen Onderling Sterk (LFB) en andere experts helpen bij de ontwikkeling van de interviewvragen.

Tegelijkertijd verzamelt het project via semigestructureerde interviews en een Delphi-studie kennis over de barrières en succesfactoren in de zorg rondom deze transitieperiode. Dit gebeurt via (ex-)cliënten van de betrokken zorgorganisaties, ervaringsdeskundigen van de LFB en via zorgprofessionals, onder wie psychologen, coaches, orthopedagogen en psychiaters, werkzaam binnen verschillende sectoren: o.a. LVB-zorg, de ggz en jeugd-ggz en wijkteams.

Academische Werkplaats Kajak

Academische Werkplaats Kajak - logo

De Academische Werkplaats Kajak draagt bij aan betere hulp voor mensen met een licht verstandelijke beperking en psychische problemen.

>> Naar de Academische Werkplaats Kajak
>> Handreikingen en andere praktisch toepasbare producten van Kajak

Resultaten en opbrengsten

De kennis en ervaringen uit dit project vormen de basis voor de ontwikkeling van tools en activiteiten waarmee professionals jongeren beter kunnen ondersteunen in deze uitdagende levensfase. Deze tools zullen (deels) ontwikkeld worden door de Werkgroep Transitie Journeys van de Academische Werkplaats Kajak.

  • Een handreiking over goede transitiezorg voor jeugdigen met een LVB en psychische problematiek
  • Een praktijkbundel met ervaringsverhalen/casuïstiek
  • Een uitbreiding van de gratis e-learning ‘Transitiecoach LVB’ voor coaches
  • Twee wetenschappelijke artikelen
  • Landelijke en regionale studie- en uitwisselbijeenkomsten

Vragen over dit project?

Neem dan contact op met Charlotte van ‘t Spijker via c.vantspijker@kenniscentrum-kjp.nl.

Charlotte van 't Spijker

Transitie Journeys is een project van de Universiteit Maastricht, in samenwerking met de Academische Werkplaats Kajak,het  Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie, het Landelijk Kenniscentrum LVB, LFB, Youz/De Banjaard, Herlaarhof, Karakter, Koraal, en het Kenniscentrum Phrenos. Het project is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van FNO-Mind Programma GeestKracht.