Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Leden

Logo van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie

De hieronder genoemde organisaties zijn de leden van de Vereniging Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie: zij maken het Kenniscentrum financieel mogelijk.

Daarbij doen de leden belangrijk werk binnen het netwerk van het Kenniscentrum, zoals kennis ontwikkelen en inbrengen, en wetenschappelijk en praktijkonderzoek uitvoeren.

Logo van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Leden op de kaart

Deze kaart toont adressen en telefoonnummers van organisaties in Nederland die aangesloten zijn bij het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

Volg het Kenniscentrum

De leden van de vereniging

Accare

Accare is de specialist in kinder- en jeugdpsychiatrie in Noord-Nederland. Behandeling bij Accare vindt vooral ambulant plaats. Preventief is Accare actief op scholen, in wijkteams en via internet. Met haar uitgebreide afdeling voor wetenschappelijk onderzoek draagt Accare bovendien bij aan steeds betere en minder dure zorg voor jeugd. Jaarlijks zijn ruim 13.000 kinderen bij Accare in behandeling.

Circa twintig vestigingen en afdelingen in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Flevoland.

Altrecht

Altrecht verleent geestelijke gezondheidszorg vanuit verschillende vestigingen in de regio Utrecht. De hoofdtaak van Altrecht is het bieden van specialistische en complexe zorg aan mensen met ernstige psychiatrische en psychische stoornissen.

Arkin

Arkin Jeugd & Gezin is een centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie en verslavingszorg voor kinderen en jeugdigen van 0 tot 23 jaar, gespecialiseerd in complexe problematiek. Wij werken samen met de jeugdigen en hun omgeving (opvoeders, naasten) aan de psychische gezondheid en het herstel. Dit doen we door ontwikkelingsgericht en gezinsgericht te werken met aandacht voor de sociale omgeving. Met een groter eigen probleemoplossend vermogen nemen de jongere en de omgeving meer regie over hun leven.

ARQ

ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum (voorheen Arq Psychotrauma Expert Groep) heeft alle psychotrauma expertise onder één dak. ARQ biedt preventieve ondersteuning en advies, doet wetenschappelijk onderzoek naar psychotrauma en geeft opleidingen en trainingen. Daarbij hoort ook zorgen voor mensen met psychotraumaklachten door screening, diagnostiek en behandeling. Daarnaast adviseert ARQ organisaties en overheid over de inrichting van zorg voor getroffenen.

Expertisecentrum Transculturele Therapie

GGZ-instelling Coöperatie Expertisecentrum Transculturele Therapie (ETT) behandelt kinderen, jongeren, volwassenen en gezinnen met psychische of psychiatrische klachten en problemen. De instelling werkt vanuit de transculturele benadering in systeemtherapie, psychotherapie en psychiatrie.

Kenmerkend aan het ETT is een behandelwijze die ruimte biedt aan sociale en cross-culturele diversiteit, waaronder diversiteit in gender, religie, spiritualiteit en seksualiteit. Alle behandelaren zijn dan ook transcultureel opgeleid en werkzaam vanuit verschillende disciplines.

GGMD

GGMD is gespecialiseerd in ggz en maatschappelijke dienstverlening voor mensen die leven met doofheid of een gehoorbeperking. Onze kracht ligt in het behandelen, begeleiden en trainen van mensen die zich begrensd voelen door hun gehoor. De medewerkers van GGMD weten waarover ze het hebben. Ze weten hoe het is om doof te zijn of met een gehoorbeperking te leven; een kwart van onze medewerkers is dat namelijk zelf. Hierdoor “spreken” ze dezelfde taal en is een deel van de medewerkers gebaartaalvaardig. Ook kennen ze de leefwereld en cultuur van mensen met doofheid of een gehoorbeperking.

GGz Centraal

Kinderen en jongeren van 0 tot en met 23 jaar en hun ouders/verzorgers kunnen terecht bij GGz Centraal Fornhese voor specialistische geestelijke gezondheidszorg. Wij zetten onze expertise in voor diagnostiek, ambulante behandeling specialistische ggz, behandeling met verblijf (deeltijdbehandeling en klinische opname) en crisishulp. Kenmerkend voor onze aanpak is dat we een probleem van alle kanten bekijken en multidisciplinair aanpakken, maar ook dat we de behandeling en begeleiding van onze cliënten secuur afstemmen met alle zorgverleners in de eerste en tweede lijn.

Fornhese is onderdeel van GGz Centraal en werkt vanuit verschillende locaties in het midden van het land (Almere, Amersfoort, Barneveld, Ermelo, Hilversum, Lelystad en Nunspeet).

GGZ Delfland

GGZ Delfland profileert zich als een streekziekenhuis met twee regio’s. Delft Westland & Omstreken (DW&O) en Nieuwe Waterweg Noord (NWN). Deze twee regio’s leveren psychiatrische zorg aan alle doelgroepen: jeugd, volwassenen en ouderen.

Meer dan 15 locaties in Zuid-Holland.

GGZ Noord-Holland-Noord Jeugd & Gezin

GGZ Noord-Holland-Noord Jeugd& Gezin helpt kinderen en jongeren van 0 – 18 jaar met psychische problemen. Zij kunnen bij GGZ Noord-Holland-Noord terecht voor diagnostisch onderzoek, voor ambulante en (dag)klinische behandeling en voor crisisopname. Daarnaast biedt GGZ Noord-Holland-Noord intensieve zorg in de thuissituatie.

Circa twintig locaties in Noord-Holland.

iHub Onderwijs & Familiezorg

iHub Onderwijs & Familiezorg geeft jeugdzorg, speciaal onderwijs en jeugd-ggz vorm onder één dak. Bij de specialistische jeugd- en familiezorg op maat staat het leren en ontwikkelen van kinderen, jongeren en families centraal. iHub gelooft in de kracht van families en opereert vanuit de levenslust van het kind. De trajecten bij iHub zijn altijd gericht op perspectief.

iHub heeft een groot aantal onderwijs- en jeugdzorglocaties in Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland.

't Kabouterhuis

’t Kabouterhuis is een instelling die zowel jeugdzorg als geestelijke gezondheidszorg biedt. ‘t Kabouterhuis heeft ruim 70 jaar ervaring in het behandelen van gedrags- en ontwikkelingsproblematiek van kinderen van 0 t/m 7 jaar en de begeleiding van ouders. Zij werken vanuit acht vestigingen: in Amsterdam, Hoofddorp, Amstelveen en Uithoorn.

Karakter

Karakter is een academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie. Karakter biedt diagnostiek en behandeling voor (hoog)complexe kinder- en jeugdpsychiatrische ziektebeelden. Dat kan op de polikliniek, thuis, via een (kortdurende) opname of op de crisisafdeling.

Twaalf locaties in Gelderland, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg.

Kenter Jeugdhulp

Kenter Jeugdhulp richt zich op het bieden van gespecialiseerde opvoedhulp en psychische hulp voor jeugdigen van 0 tot 23 jaar met ontwikkelings-, gedrags- en gezinsproblemen én hun gezinnen.

Actief in vier regio’s: Amsterdam-Amstelland, Haarlemmermeer, IJmond en Zuid-Kennemerland.

KOOS Utrecht

KOOS Utrecht vindt dat ieder kind recht heeft om veilig en gezond op te groeien en de kans hoort te krijgen om zijn of haar talenten optimaal te ontwikkelen. KOOS is er voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar. KOOS werkt met een mix van professionals vanuit BASE: Buurtgerichte, Ambulante, Specialistische Expertise.

KOOS is de netwerkorganisatie voor aanvullende specialistische jeugdhulp in het westelijk deel van Utrecht, en actief in de wijken Vleuten-De Meern, Leidsche Rijn, West en Zuidwest.

Levvel

Levvel (voorheen Spirit en de Bascule) is de specialist voor hulp aan kinderen, jongeren en gezinnen. Van hulp bij het opvoeden tot de behandeling van psychische klachten, Levvel biedt de hulp die nodig is. Door de combinatie van (wetenschappelijke) kennis en ervaring vinden we kansen en effectieve oplossingen die passen bij het leven van kinderen, jongeren en (pleeg)gezinnen. Wij helpen hen op weg, zodat zij met een stevig basis de toekomst tegemoet kunnen.

LUMC Curium

LUMC Curium is hét academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie in Zuid-Holland noord en Midden-Holland, onderdeel van het Leids Universitair Medisch Centrum. LUMC Curium biedt specialistische behandelingen bij complexere psychiatrische problemen bij kinderen en jongeren. Elke patiënt krijgt behandeling op maat. Het gezin van de patiënt wordt intensief betrokken bij de behandeling. Naast patiëntenzorg leidt LUMC Curium specialisten op, geeft onderwijs aan studenten en doet LUMC Curium wetenschappelijk onderzoek om onze behandelingen te evalueren en verbeteren.

Vestigingen in Leiden, Oegstgeest en Gouda.

Mental Health Caribbean

De ambitie van Mental Health Caribbean is om de kwaliteit van het leven van de inwoners van Caribisch Nederland te verbeteren. Mental Health Caribbean biedt kwalitatief hoogwaardige geestelijke gezondheidszorg aan jong en oud. Een van de kernwaarden van Mental Health Caribbean is ambulant werken vanuit een vraaggerichte en herstelondersteunende werkwijze, aansluitend bij de lokale vraag en behoeften per eiland.

Mental Health Caribbean werkt samen met ketenpartners Karakter en Levvel.

Parlan

Parlan biedt hulp en behandeling aan kinderen en jongeren in Noord-Holland die door complexe problematiek of situatie in hun ontwikkeling worden bedreigd. We zijn er voor hen en hun gezinnen. Met bijna 800 medewerkers en heel veel hart en ziel helpen we ze om veilig en gezond op te groeien.

Pluryn

Ieder mens heeft recht op een goed leven. Ook wanneer je je dromen niet op eigen kracht kan waarmaken. Pluryn is gespecialiseerd in het werken aan wensen van mensen – jong en oud – met een complexe zorg- en ondersteuningsvraag. Naast specialistische zorg bieden we ondersteuning bij het zetten van stappen op het gebied van wonen, leren, werk en vrije tijd.

Regionaal Autisme Centrum

Het Regionaal Autisme Centrum is een expertisecentrum, gespecialiseerd in de zorg aan mensen met autisme. Zorg in de breedste zin van het woord: diagnostiek en behandeling, begeleiding thuis of op school, wonen en werken. Op alle levensgebieden kan het Regionaal Autisme Centrum zorg bieden, waar en wanneer het nodig is.

Onze cliënten wonen in Noord-Brabant en in Noord- en Midden-Limburg. Het hoofdkantoor van het Regionaal Autisme Centrum ligt midden in Helmond. We hebben ook  behandellocaties in Venlo, Tilburg en Roermond.

Spoor030

Spoor030 biedt specialistische jeugdhulp in het oostelijke gedeelte van Utrecht. Dit doen wij door de inzet van buurtgerichte specialistische teams in de wijken Binnenstad, Noordoost, Oost, Overvecht, Noordwest (Ondiep, Pijlsweerd, Zuilen) en Zuid (Hoograven, Tolsteeg, Lunetten).

Youz

Youz helpt kinderen, jongeren en (jong)volwassenen die klachten of ernstigere psychische of verslavingsproblemen hebben. Ook behandelen we hun gezin. We behandelen zo intensief als nodig en zo kort als mogelijk. Wij werken op poli’s en digitale platforms, maar we bieden ook hoog-specialistische geestelijke gezondheidszorg (ggz), opname en crisisopvang. Youz werkt samen met de jongere, zijn of haar gezin en ieder ander die iets in het herstel kan betekenen.

Yulius

Yulius is een expertiseorganisatie in de regio Zuidwest-Nederland die zich richt op het bieden van zorg in iedere levensfase van cliënten met complexe psychische problematiek en op leerlingen met psychische problemen (cluster4-onderwijs).

Bijna zeventig vestigingen en afdelingen in de provincies Zuid-Holland en Gelderland.