Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Kennissynthese: signalering en ondersteuning van jeugdigen in een kwetsbare opgroeisituatie

Behandelaar hulpverlener icoon

Kansrijk opgroeien is niet altijd vanzelfsprekend. Wat werkt bij het tijdig signaleren en ondersteunen van kinderen en jongeren in een kwetsbare opgroeisituatie? Hierover ontwikkelen 11 onderzoeksprojecten en een overkoepelend project, met subsidie van ZonMw, meer kennis. Het Kenniscentrum leidt het overkoepelende project: de Kennissynthese.

Behandelaar hulpverlener icoon

Een breed consortium van kenniscentra verwerkt bestaande en nieuwe kennis uit wetenschap, praktijk en ervaring tot een overkoepelende Kennissynthese. Dit doet zij op basis van literatuuronderzoek, focusgroepen met ouders en jongeren, een vragenlijst en verdiepende focusgroepen met professionals en leersessies met de projectleiders van de elf onderzoeksprojecten. Het doel van de leersessies is dat de projectleiders van de elf projecten leren van elkaars ervaringen, en het stimuleren van samenwerking en kruisbestuiving tussen de projecten. Overzicht van de opbrengsten en geleerde lessen uit deze projecten dienen als bronmateriaal voor de Kennissynthese.

Samen met gebruikers, de consortiumpartners en andere belanghebbenden verwerkt het Kenniscentrum de verzamelde kennis tot een concreet product voor professionals in de basisvoorzieningen. Het gaat hierbij met name om professionals die met kinderen en jongeren werken in de wijk, kinderopvang, onderwijs, preventieve jeugdgezondheidszorg en eerstelijns zorg. Zij hebben een belangrijke rol in het signaleren en waar nodig ondersteunen van jeugdigen in een kwetsbare opgroeisituatie.

De Kennissynthese is gestart in januari 2022 en loopt tot 1 juni 2025.

Eindproducten

Zoals alles waaraan het Kenniscentrum werkt, richt deze Kennissynthese zich ook op concrete, direct toepasbare eindproducten. Doordat gebruikers – professionals in de basisvoorzieningen dus – meedenken over de meest geschikte vorm voor de verspreiding van de resultaten, staat de vorm van sommige eindproducten nog niet vast. Eindproducten zijn:

  • Eindrapport over de Kennissynthese
  • Praktische handreiking voor professionals, bijvoorbeeld in de vorm van een digitale gesprekstool, checklist, stroomdiagram of signalenkaart
  • Publiekssamenvatting voor jongeren en ouders, bijvoorbeeld in de vorm van een infographic of factsheet
  • Praktisch kennisproduct voor relevante opleidingsorganisaties van professionals, bijvoorbeeld in de vorm van een webinar of factsheet

Daarnaast bekijken de consortiumpartners welke producten voortkomen uit de elf afzonderlijke onderzoeksprojecten. Kunnen we via ons brede landelijke netwerk bijdragen aan de verspreiding van deze producten? En zijn deze in de toekomst aan te passen voor andere groepen? Zo maken we efficiënt gebruik van kennis en middelen.

Projectgroep

Dit project is een samenwerking tussen het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie, Landelijk Kenniscentrum LVB, het Trimbos-instituut, Pharos, Divosa en de Nationale Jeugdraad.

De Kennissynthese is onderdeel van het ZonMw-programma ‘Wat werkt voor de jeugd’. Hier vind je ook informatie over de elf afzonderlijke onderzoeksprojecten.

Vragen over dit project?

Neem dan contact op met Susan Meijer via s.meijer@kenniscentrum-kjp.nl.

Foto van Susan Meijer