Samen werken, voor een psychisch gezonde jeugd

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Kennissynthese: signalering en ondersteuning van kwetsbare kinderen en gezinnen

Jongeren tafel

Kansrijk opgroeien en opvoeden is niet altijd vanzelfsprekend. Wat werkt bij het tijdig signaleren en zo goed mogelijk ondersteunen van kinderen en gezinnen in kwetsbare omstandigheden? Om hierover meer kennis te krijgen gaan elf onderzoeksprojecten en een overkoepelend project van start.

Jongeren tafel

Het Kenniscentrum leidt het overkoepelende project, dat de naam draagt: ‘Kennissynthese: hoe kunnen we kinderen en gezinnen in kwetsbare omstandigheden tijdig signaleren en hen zo goed mogelijk ondersteunen door het effectief versterken van beschermende factoren?’

We weten dat bepaalde individuele, sociale en maatschappelijke factoren beschermend werken in de ontwikkeling van kinderen. Er ontbreekt echter kennis over hóe professionals en informele medeopvoeders zulke beschermende factoren effectief kunnen versterken om kwetsbare kinderen en gezinnen te ondersteunen.

Een breed consortium van kenniscentra verwerkt bestaande en nieuwe wetenschappelijke, praktijk- en ervaringskennis tot een kennissynthese. Dit doet zij op basis van literatuuronderzoek, focusgroepen met ouders en jongeren, een Delphi-studie onder stakeholders en leersessies met projectleiders van de in deze call gehonoreerde onderzoeken. Samen met gebruikers verwerken we de verzamelde kennis tot concrete producten voor professionals, informele medeopvoeders, ouders en jongeren.

Eindproducten

Zoals alles waaraan het Kenniscentrum werkt, richten we ons ook binnen dit consortium op concrete, direct toepasbare eindproducten. Doordat de beoogde gebruikers meedenken over de meest geschikte vorm voor de verspreiding van de resultaten, staat de vorm van sommige eindproducten niet op voorhand vast. Dit kunnen zijn:

  • Eindrapport over de kennissynthese
  • Praktische handreiking voor professionals (bijv. een animatie/film/digitale tool/checklist)
  • Voorlichtingsproduct voor informele medeopvoeders, jongeren en ouders (bijv. een infographic/film)
  • Gastcolleges bij relevante opleidingen
  • Werkconferentie met stakeholders vanuit onderwijs, kinderopvang, wijk, zorg, opleidingen voor professionals, onderzoek, ouders en jongeren

Daarnaast bekijkt de projectgroep welke producten voortkomen uit de afzonderlijke onderzoeksprojecten en de verspreiding hiervan. Kunnen we deze producten aanpassen voor andere doelgroepen? Kunnen wij via ons brede landelijke netwerk bijdragen aan de verspreiding of implementatie van deze producten? Zo maken we efficiënt gebruik van kennis en middelen.

Projectgroep

Dit project is een samenwerking tussen het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie, Landelijk Kenniscentrum LVB, het Trimbos-instituut, Pharos, Divosa en de Nationale Jeugdraad.

Vragen over dit project?

Neem dan contact op met Susan Meijer via s.meijer@kenniscentrum-kjp.nl.

Foto van Susan Meijer