Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

De rol van de leerkracht of mentor

Leerling en docent

Als leerkracht of mentor ben je opgeleid om les te geven. Dat is meer dan alleen kennis overdragen; je maakt een groot deel uit van het leven van je leerlingen. Je kan daardoor van betekenis zijn en verschil maken.

Leerling en docent

Blijf met collega’s in gesprek

Naast je lesgevende taak heb je als leerkracht een belangrijke signalerende en begeleidende rol. Dit is een verantwoordelijkheid die je niet alleen hoeft te dragen. Het is juist van belang om deze te delen, en om erover in gesprek te blijven met collega’s. Zeker wanneer je vragen hebt of je onzeker voelt. Ook als je al jaren voor de klas staat hoef je niet altijd zelf een oplossing paraat te hebben: je mag het ook soms niet weten.

Bevorderen van welbevinden op school

Het is belangrijk dat onderwijsprofessionals zich ervan bewust zijn dat ze een rol spelen in het welbevinden van de leerlingen op school. Daarnaast is ook het welbevinden van onderwijsprofessionals van belang, want als zij zich goed in hun vel zitten kunnen ze ook beter lesgeven. Het ondersteuningsprogramma Welbevinden op School ontwikkeld door het Trimbos-instituut en Pharos geeft je met handreikingen, inspirerende video’s en de mogelijkheid tot het bijwonen van bijeenkomsten meer informatie over hoe je bijdraagt aan het welbevinden op scholen.

Hulp van het ondersteuningsteam

Deel je vragen en onzekerheden dus met andere lesgevende collega’s, maar zeker ook met de collega’s uit het ondersteuningsteam (intern begeleider, zorgcoördinator, orthopedagoog). Benoem dan het zichtbare gedrag van de leerling: wat doet de leerling, wanneer doet hij dat, hoe reageer jij daarop en wat is de reactie van de leerling daarop? Collega’s uit het ondersteuningsteam kunnen je helpen bij het vormgeven van passende hulp in of buiten de klas. Voor het organiseren van hulp buiten school hebben zij vaak de contacten. Ook kunnen zij ondersteuning bieden bij het gesprek aangaan met de leerling, de ouders en eventuele hulpverleners.

In gesprek met de leerling en zijn omgeving

Zeker bij leerlingen met een psychische kwetsbaarheid is het van groot belang om regelmatig af te stemmen met de leerling, de ouders en de hulpverlening. Het is goed om het dan ook de verdeling van taken en verantwoordelijkheden te hebben. Zodat iedereen kan doen wat nodig is. Informeer elkaar ook wanneer het goed gaat. Op die manier kun je erachter komen wat werkt. Daarbij verlaagt regelmatig contact hebben de drempel om elkaar te benaderen wanneer het even minder gaat.

Behoeften in kaart brengen

Voor leerlingen met een psychische kwetsbaarheid is het meestal nodig dat je als onderwijsprofessional, samen met leerling, ouders en eventuele hulpverlening, de individuele onderwijs- en ondersteuningsbehoeften in kaart brengt. Je onderzoekt met elkaar wat de leerling nodig heeft om tot leren te komen. Het kan per leerling verschillen welke aanpassingen in de onderwijsleersituatie nodig zijn. Vaak komt het erop neer dat je met elkaar verschillende dingen uitprobeert en op die manier erachter komt wat werkt.

Meer informatie?

Zoek je informatie en tips over leerlingen met extra onderwijs- en ondersteuningsbehoeften kunt begeleiden?

Bekijk deze tien aanbevelingen voor docenten, door jongeren met een psychische kwetsbaarheid.

Neem een kijkje op Gedragsproblemenindeklas.nl, met tips uit de onderwijspraktijk van een ervaren leerkracht en gedragsspecialist.

Handleiding: Beter omgaan met lastig gedrag in de klas voor intern begeleiders in het PO (Nederlands Jeugdinstituut)

Handleiding: Beter omgaan met lastig gedrag in de klas voor zorgcoördinatoren in het VO (Nederlands Jeugdinstituut)

Website: Gedragsproblemen in de klas

Praktische informatie over gedrag in de klas: (preventie van) gedragsproblemen, omgaan met gedrags- en ontwikkelingsstoornissen, trauma en hechtingsproblemen. Praktisch toepasbaar, theoretisch goed onderbouwd.

Naar Gedragsproblemenindeklas.nl