Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Leerklimaat in de klas

Meisjes samenwerken klas

Alle leerlingen hebben recht op een veilige leeromgeving waarin ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. Dat geldt voor leerlingen met en zonder psychische kwetsbaarheid. De onderwijsprofessional is verantwoordelijk voor een leerklimaat dat dit mogelijk maakt, ondersteund door collega’s uit het ondersteuningsteam op school.

Meisjes samenwerken klas

Een veilig en cognitief uitdagend leerklimaat verkleint de kans op gedragsproblemen. Je zou dus kunnen stellen dat de onderwijsprofessional preventief handelt door aandacht te besteden aan bijvoorbeeld klassenmanagement. Toch is enkel preventief handelen vaak niet voldoende om tegemoet te komen aan wat een klas nodig heeft. Soms is er meer nodig, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van gedragsproblemen in de klas.

Hieronder vind je een overzicht van sites met meer informatie over hoe je een veilig leerklimaat bevordert, en over klassenmanagement. Ook vind je hier als lid van het ondersteuningsteam op school informatie over klassenbezoeken en mogelijke behandelingen en programma’s.

Het NJi legt uit dat wetenschappelijke literatuur effectief klassenmanagement als preventieve methode voor gedragsproblemen noemt. De volgende onderdelen vallen onder effectief klassenmanagement:

  • Duidelijke gedragsregels en grenzen hanteren, vaardigheden voor gewenst gedrag aanleren en positief gedrag belonen, bij individuele en groepen leerlingen.
  • De situatie afstemmen op de ontwikkelingskansen van leerlingen met uiteenlopende onderwijsbehoeften. Dat kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door extra instructie geven, herhalings- of verrijkingsstof aanbieden, door aanpassen van de leertijd, tempodifferentiatie, of individuele ondersteuning door een remedial teacher of ambulant begeleider uit het speciaal onderwijs.
  • Effectieve instructiestrategieën, zoals het opdelen van instructie in kleine stappen, leerlingen meer mogelijkheden geven om te reageren op vragen, en het inbouwen van keuzemogelijkheden.
  • Aandacht voor de eigen verantwoordelijkheid van leerlingen en de betrokkenheid van leerlingen bij de les.

Meer over klassenmanagement:

NCOJ

Leraar 24

Wij-leren.nl

Onderwijskennis

Training Klassenmanagement voor docenten (Vrije Universiteit Amsterdam)

Gedragsproblemenindeklas.nl

Terug naar boven

Stichting Leerkracht

Zien in de klas biedt een grote variatie aan downloads voor PO en VO

Taboeiend
TABOEIEND is een virtuele experience van ongeveer 45 minuten voor 15-30 leerlingen uit de onderbouw van het VO. Tijdens deze experience leren jongeren emoties beter herkennen en krijgen zij meer uitleg over wat het nut van emoties is. Hiernaast krijgen jongeren meer informatie over psychische problemen en wanneer en bij wie er hulp gezocht kan worden. De experience wordt vormgegeven middels diverse quizzen, spellen, animaties en informatieve filmpjes van ervaringsdeskundigen.

Terug naar boven

Omgaan met moeilijk gedrag

Lastig gedrag of probleemgedrag kan misleidend zijn. Dit is een mismatch die je als leerkracht moet oplossen.

Naar Gedragsproblemenindeklas.nl