Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Standaard aanbevolen methoden

Semigestructureerde interviews

Interviews verschillen in wat ze uitvragen: sommige interviews vragen naar alle hierboven genoemde aandachtsgebieden voor de diagnostiek, andere beperken zich tot het gestructureerd uitvragen van DSM classificatie gerelateerde klachten en gedrag.

Interviews met ouders en leekrachten

In Nederland is op dit moment een aantal semi-gestructureerde interviews beschikbaar die bruikbaar zijn voor de diagnostiek naar ADHD en comorbide stoornissen. De PICS-7.1-NL ( ) (Parker & Corkum, 2016), de TTI-2-NL ( ) (Tannock et al, 2002) en de K-DBDS (Kiddie Disruptive Behavior Disorders Schedule) zijn semi-gestructureerde diagnostische instrumenten die specifiek ontwikkeld zijn voor het diagnosticeren van externaliserende stoornissen (ADHD, ODD, CD). De en de K-DBDS worden bij de ouders afgenomen, de TTI-2-NL bij de leerkracht. De is specifiek geschikt voor het interviewen van ouders van jonge kinderen (3-6 jaar), maar is momenteel nog niet beschikbaar in Nederland.

Ter ondersteuning van de diagnosticus bij het in kaart brengen van de ernst van de beperkingen kan de Impairment Rating Scale worden gebruikt. Deze kan door ouders of leerkracht worden ingevuld. Het instrument is (Engelstalig) online beschikbaar.

Interviews met kinderen en jongeren

De SCICA (Semigestructureerd Klinisch Interview voor Jeugdigen en Adolescenten) komt hiervoor in aanmerking. Ook de K-SADS (Kiddie-SADS-lifetime versie, website NJi) en de ADIS-C (Anxiety Disorders Interview Schedule for DSM-IV -Child version) zijn bruikbare en kwalitatief goede semi-gestructureerde interviews. Hoewel in beide interviews externaliserende stoornissen (waaronder ADHD) wel worden uitgevraagd, zijn ze oorspronkelijk ontwikkeld voor de diagnostiek van met name internaliserende stoornissen, zoals angststoornissen en depressie.

Aanvullend advies van de ADHD-expertgroep van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Ook de SCID-5 junior (Structured Clinical Interview for DSM-IV Childhood Disorders) en de Young DIVA-5 kunnen gebruikt worden voor een interview met een kind of jongere.