Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Teacher Telephone Interview for ADHD and related disorders (TTI-IV-NL)

 • Oorspronkelijke versie: R. Tannock, M. Hum, M. Masellis, T. Humphries, R. Schachar (2002, 2008)
 • Huidige versie: Y. Groen, J.A. Brunnekreef, B.J. van den Hoofdakker, P.J. Hoekstra (2008, 2011). In de Nederlandse versie is de Impairment Rating Scale for Teachers (IRS-T) toegevoegd.
 • Doel: Diagnosticeren van externaliserende gedragsstoornissen (ADHD, ODD en CD) en screenen op diagnoses van andere emotionele en psychiatrische stoornissen.
 • Gebruik: ADHD, ODD/CD
 • Doelgroep: 6 t/m 12 jaar
 • Afname en scoring: Hoe: Dit semi-gestructureerde telefonisch interview dient te worden afgenomen door een getrainde gedragswetenschapper (minimaal WO geschoold). Informant is de basisschoolleerkracht (niet geschikt om af te nemen bij intern begeleiders).
 • Tijdsduur: 45 min -1 uur (incl. IRS-T)

Inhoud van de vragenlijst TTI-IV

Materiaal

De TTI-NL bestaat uit een interviewformulier en handleiding.

Schalen & interpretatie

De TTI-NL bestaat uit een drietal interview delen.

 • Het eerste algemene deel heeft de volgende doelstellingen: beeld krijgen van (1)  schoolsituatie en (2) schoolprestaties en eventueel intelligentieniveau van het kind. Binnen dit deel is er geen sprake van specifieke scoring of interpretatie. Deze informatie wordt meegenomen om later probleemgedrag qua ernst te scoren.
 • Het tweede deel is het “Externaliserende deel”. Hier wordt binnen verschillende contexten op school symptoomgedrag van het kind behorende bij de stoornissen ADHD, ODD en CD uitgevraagd. Aan de hand van een 4 puntsschaal wordt de ernst van de aanwezigheid van een symptoom gescoord (0,1,2,3), waarbij het gaat om een klinisch oordeel. Indien een score 2 of 3 wordt gegeven, kan worden gesproken van aanwezigheid van het symptoom. Vervolgens wordt per stoornis geteld hoeveel symptomen in totaal in de schoolsituatie voorkomen, dat naast de criteria van de DMS-IV kan worden gelegd.
 • Het derde deel is het “algemene psychopathologie”. In dit deel wordt gescreend naar de aanwezigheid van eventuele comorbiditeit (zoals een angststoornis, stemmingsstoornis, ASS, tics, etc..).

Betrouwbaarheid en validiteit van de vragenlijst TTI-IV

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen heeft de TTI-IV niet beoordeeld. 

Wetenschappelijke onderbouwing van de vragenlijst TTI-IV

 • Teacher Telephone Interview (TTI) (2008). Revised from: Children’s academic performance, attention, behavior, and learning evaluation (CAPABLE): Teacher Telephone Interview (TTI); R. Tannock, M. Hum, M. Masellis, T. Humphries & R. Schachar (1995). ©2000 The Hospital for Sick Children Brain and Behavior Research Program, Toronto, Canada.
 • Y. Groen, J.A. Brunnekreef, B.J. van den Hoofdakker, P.J. Hoekstra (2008).Handleiding Leerkrachtinterview (TTI-4-NL). Interne publicatie, Accare, Postbus 660, 9700 AR Groningen, Nederland.
 • The Telephone Interview Probe: A Novel Measure Of Treatment Response In Children With Attention Deficit Hyperactivity Disorder. P. Corkum, P. Andreou, R. Schachar, R. Tannock, C. Cunningham. Educational and Psychological Measurement, 2007, Vol.67(1): 169-185.

Uitgever en beschikbaarheid van de vragenlijst TTI-IV

Verkrijgbaar via: e.nobel@accare.nl

Ook voor meer informatie en het aanmelden voor trainingen: e.nobel@accare.nl

GGZ Standaarden

Algemene aanbevelingen voor het voorkomen, herkennen, diagnosticeren en behandelen van psychische klachten en stoornissen. Gebaseerd op wetenschappelijke kennis én ervaringen van patiënten en professionals.

NJi Databank Instrumenten

Meer dan 100 instrumenten die professionals in de jeugdsector ondersteunen bij oordeels- en besluitvorming: signalering, risicotaxatie, diagnostiek, indicatiestelling en evaluatie.