Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Structured Clinical Interview for Childhood Disorders (Kid-SCID en SCID-5 Junior)

Inhoud van de vragenlijsten Kid-SCID en SCID-5 Junior

Materiaal

Semigestructureerd klinisch interview

Kid-SCID

Schalen: De Kid-SCID is gebaseerd op de SCID-versie voor volwassenen en op verschillende manieren aangepast. Zo zijn specifieke kinderstoornissen, zoals ADHD, ODD en CD, toegevoegd en worden de interviews afgenomen bij zowel de jongeren als hun ouders. De Kid-SCID is gebaseerd op de DSM-IV-criteria.

Interpretatie: Ja/nee respons per vraag. Uiteindelijk oordeelt de zorgverlener over de
aan-/afwezigheid van criteria voor specifieke stoornissen, op basis van de gegeven
antwoorden en klinische observaties.

SCID-5 Junior

De SCID-5 Junior is gebaseerd op de DSM-5-criteria. De zorgverlener oordeelt uiteindelijk over de aan-/afwezigheid van criteria voor specifieke stoornissen, op basis van de gegeven antwoorden tijdens de interviews, middels een scoreformulier, en klinische observaties.

Betrouwbaarheid en validiteit van de vragenlijsten Kid-SCID en SCID-5 Junior

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen heeft de Kid-SCID en SCID-5 Junior niet beoordeeld. 

Wetenschappelijke onderbouwing van de vragenlijsten Kid-SCID en SCID-5 Junior

  • Siebelink & treffers (2001). Anxiety Disorders Interview Schedule for DSM-IV Child Version. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam
  • Siebelink & Treffers (2001). Nederlandse bewerking van het Anxiety Disorder Interview Schedule for DSM-IV Child Version van Silverman & Albana. Lisse / Amsterdam: Swets & Zeitlinger
  • Silverman & Albano (1996). Anxiety Disorders Interview Schedule for DSM-IV Child Version, Child Interview Schedule. San Antonio: The Psychological Corporation

Uitgever en beschikbaarheid van de vragenlijsten Kid-SCID en SCID-5 Junior

Pearson Clinical: 020 581 5500 | www.pearsonclinical.nl