Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Anxiety Disorder Interview Schedule (ADIS-NL)

  • Oorspronkelijke versie: Silverman & Albano (1996)
  • Huidige versie: Siebelink & Treffers (2001)
  • Doel: Diagnostiek van angststoornissen
  • Gebruik: ADHD, angst, depressie, dwang, trauma en kindermishandeling
  • Doelgroep: 7-17 jaar
  • Afname en scoring: Hoe: Semigestructureerd interview dat wordt afgenomen bij ouders (ADIS-P) en kind (ADIS-C).
  • Tijdsduur: Kindinterview 45-75 minuten | Ouderinterview ca. 75 minuten

Inhoud van de vragenlijst ADIS-NL

Materiaal

Handleiding, ouderinterview, kindinterview, scoreformulieren en thermometerkaart.

Schalen

Deel I: vragen over diverse angststoornissen.
Deel II: korte vragen over affectieve stoornissen, middelengebruik, psychoses, selectief mutisme, eetstoornissen en somatoforme stoornissen.
Deel III: een interferentievragenlijst, een aantal vragen om de intensiteit van de psychosociale stressfactoren vast te stellen en een aantal vragen naar onderwerpen die het kind naar voren zou willen brengen. In het ouderinterview zijn de vragen over de geschiedenis van het probleem en over de consequenties van het gedrag van het kind gedetailleerder.

Interpretatie

Er zijn drie antwoordmogelijkheden die genoteerd worden, dit zijn ‘ja’, ‘nee’, of ‘anders’. ‘Anders’ wordt ingevuld wanneer een vraag wordt beantwoord met ‘ik weet het niet’, ‘soms’ of een ander onduidelijk antwoord.

Aan het eind van elk interview staat ‘Samenvatting van de DSM-IV diagnoses en de Ernstbeoordeling door de clinicus (EBC)’. De ernst van iedere stoornis en de EBC wordt (EBC: op een schaal van 0 tot 8) door de interviewer vastgesteld. De EBC wordt gebaseerd op de mate van interferentie, het aantal bevestigde symptomen en de algehele indruk van de interviewer.

Betrouwbaarheid en validiteit van de vragenlijst ADIS-NL

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen heeft de ADIS-NL niet beoordeeld. 

Wetenschappelijke onderbouwing van de vragenlijst ADIS-NL

  • Siebelink & treffers (2001). Anxiety Disorders Interview Schedule for DSM-IV Child Version. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam
  • Siebelink & Treffers (2001). Nederlandse bewerking van het Anxiety Disorder Interview Schedule for DSM-IV Child Version van Silverman & Albana. Lisse / Amsterdam: Swets & Zeitlinger
  • Silverman & Albano (1996). Anxiety Disorders Interview Schedule for DSM-IV Child Version, Child Interview Schedule. San Antonio: The Psychological Corporation

Uitgever en beschikbaarheid van de vragenlijst ADIS-NL

Pearson Clinical: 020 581 5500 | www.pearsonclinical.nl

GGZ Standaarden

Algemene aanbevelingen voor het voorkomen, herkennen, diagnosticeren en behandelen van psychische klachten en stoornissen. Gebaseerd op wetenschappelijke kennis én ervaringen van patiënten en professionals.

NJi Databank Instrumenten

Meer dan 100 instrumenten die professionals in de jeugdsector ondersteunen bij oordeels- en besluitvorming: signalering, risicotaxatie, diagnostiek, indicatiestelling en evaluatie.