Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Kiddie Disruptive Behavior Disorders Schedule (K-DBDs)

 • Oorspronkelijke versie: Keenan & Wakschlag, 2000
 • Huidige versie: Bunte, Schoenmaker, Hessen, van der Heijden & Matthys, 2013
 • Doel: Diagnostiek van ODD, CD of ADHD
 • Gebruik: Gedragsstoornissen ODD/CD
 • Doelgroep: Kinderen tussen de 3 en 6 jaar
 • Afname en scoring: Het semi –gestructureerd interview wordt afgenomen van ouders/ verzorgers.
 • Tijdsduur: Tijdsduur afname: 45 minuten. Tijdsduur scoring: 10 minuten.

Inhoud van de vragenlijst K-DBDs

Materiaal

Semi-gestructureerd interview

Schalen

Kenmerkend is dat bij het systematisch nalopen van de symptomen van ODD, CD en ADHD leeftijdsgebonden criteria van frequentie en ernst worden meegenomen.

Interpretatie

De KDBD’s kan op twee manieren gescoord worden. Bij de eerste methode wordt een symptoom alleen gescoord als het door de ouders als vaak wordt beoordeeld (Keenan et.al., 2007). Bij de tweede beoordeling wordt iedere symptoom uitgevraagd.

Betrouwbaarheid en validiteit van de vragenlijst K-DBDs

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen heeft de K-DBDs niet beoordeeld. 

Wetenschappelijke onderbouwing van de vragenlijst K-DBDs

 • Bunte, T., Schoenmaker, K., Hessen, D., van der Heijden, P. & Matthys, W. (2013) Clinical Usefulness of the Kiddie-Disruptive Behavior Disorder Schedule in the Diagnosis of DBD and ADHD in Preschool Children. Journal of Abnormal Child Psychology, 41, 681-690.
 • Keenan, K. & Wakschlag, L.S. (2000). More than the terrible twos: the nature and severity of behaviour problems in clinic-referred preschool children. Journal of Abnormal Child Psychology, 28, 33-46.
 • Keenan, K., Wakschlag, L.S., & Danis, B. (2001). Kiddie-disruptive behavior disorder schedule (version 1.1).
 • Keenan, K., Wakschlag, L. S., Danis, B., Hill, C., Humphries, M., Duax, J., et al. (2007). Further evidence of the reliability and validity of DSM-IV ODD and CD in preschool children. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 26, 457– 468.

Uitgever en beschikbaarheid van de vragenlijst K-DBDs

Het instrument is momenteel nog niet beschikbaar.

GGZ Standaarden

Algemene aanbevelingen voor het voorkomen, herkennen, diagnosticeren en behandelen van psychische klachten en stoornissen. Gebaseerd op wetenschappelijke kennis én ervaringen van patiënten en professionals.

NJi Databank Instrumenten

Meer dan 100 instrumenten die professionals in de jeugdsector ondersteunen bij oordeels- en besluitvorming: signalering, risicotaxatie, diagnostiek, indicatiestelling en evaluatie.