Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Semigestructureerd Klinisch Interview voor Kinderen en Adolescenten (SCICA)

  • Oorspronkelijke versie: McConaughy & Achenbach (1994)
  • Huidige versie: Kasius & Verhulst (2000)
  • Doel: Diagnostiek van ADHD
  • Gebruik: ADHD
  • Doelgroep: 6-18 jaar
  • Afname en scoring: Hoe: Semi-gestructureerd klinisch interview dat individueel dient te worden afgenomen door een getrainde professional.
  • Tijdsduur: 60-90 minuten

Inhoud van de vragenlijst SCICA

Materiaal

De SCICA bestaat uit protocolformulieren, observatie- en gespreksgegevensformulieren, handscoringsprofielen, handscoringsprofielen voor DSMschalen en een Amerikaanse handleiding.

Schalen

De SCICA is gericht op de vaststelling van emotionele en/of gedragsproblemen bij kinderen en adolescenten. Een reeks onderwerpen en opdrachten komen aan bod die inzicht geven in het functioneren op 9 gebieden: Activiteiten & school. Vrienden, Gezin, Fantasieën, Zelfperceptie & gevoelens, Door ouder/leraar gerapporteerde problemen (vastgesteld met de Child Behavior Checklist of Teacher’s Report Form),Vorderingentest (optioneel), 6-12 jaar: Motorische screening (optioneel), 13-18 jaar: somatische klachten, alcohol, drugs en politiecontacten. Het scoreformulier bestaat uit 247 items die onderverdeeld zijn in een observatieformulier en een gespreksgegevensformulier.

Interpretatie

Scoring geschiedt door de aanwezigheid van de deelgebieden op een vierpuntsschaal te scoren en kunnen worden uitgewerkt naar een diagnostisch profiel, dat bestaat uit acht syndroomschalen: Angstig, Angstig/depressief, Teruggetrokken/depressief, Taal/Bewegingsproblemen, Agressief/Normafwijkend, Aandachtsproblemen, Zelfbeheersingproblemen, Lichamelijke Klachten (alleen voor 12-18 jarigen). De eerste twee syndroomschalen vormen samen het brede band syndroom ´internaliserende problematiek´ en schaal 5/6 en 7 het brede band syndroom ´externaliserende problematiek. Alle probleemschalen samen vormen de schaal ´Totale problemen´. Eveneens kunnen vragen gescoord worden op een aantal DSM-IV schalen.

Betrouwbaarheid en validiteit van de vragenlijst SCICA

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen heeft de SCICA niet beoordeeld. 

Wetenschappelijke onderbouwing van de vragenlijst SCICA

  • Kasius, M. (1997). Interviewing children. Development of the Dutch version of the Semi structured Clinical Interview for Children and Adolescents (SCICA) and testing of the psychometric properties. Thesis Erasmus University, Rotterdam, The Netherlands.
  • McConaughy, A.H. & Achenbach, T.M.(2001). Manual for the semistructured clinical interview for Children & Adolescents (2nd ed.). Burlington, VT: University of Vermont, Research Center for Children, Youth & Families.

Voor een uitgebreide beschrijving van de SCICA door het NJi, klik hier.

Uitgever en beschikbaarheid van de vragenlijst SCICA

Verkrijgbaar bij: www.aseba.nl en via email: info@aseba.nl

GGZ Standaarden

Algemene aanbevelingen voor het voorkomen, herkennen, diagnosticeren en behandelen van psychische klachten en stoornissen. Gebaseerd op wetenschappelijke kennis én ervaringen van patiënten en professionals.

NJi Databank Instrumenten

Meer dan 100 instrumenten die professionals in de jeugdsector ondersteunen bij oordeels- en besluitvorming: signalering, risicotaxatie, diagnostiek, indicatiestelling en evaluatie.