Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Parent Interview for Child Symptoms (PICS-4-NL)

 • Oorspronkelijke versie: R. Schachar, A. Ickowicz & R. Sugarman (2008) (Engelstalig)
 • Huidige versie: J.A. Brunnekreef, Y. Groen, P.J. Hoekstra, B.J. van den Hoofdakker (2008). In de Nederlandse versie is de Impairment Rating Scale for Parents (IRS-P) en enkele onderdelen uit de CAPA opgenomen. (Nederlandstalig)
 • Doel: De PICS is een semi-gestructureerd diagnostisch instrument dat voornamelijk is ontwikkeld voor het diagnosticeren van externaliserende gedragsstoornissen (ADHD, ODD en CD) en het screenen op diagnoses van andere emotionele en psychiatrische stoornissen.
 • Gebruik: ADHD, gedragsstoornissen ODD/CD
 • Doelgroep: 6 t/m 12 jaar (er is ook een preschool en 12+ variant beschikbaar)
 • Afname en scoring: Hoe: Dit semi-gestructureerde interview dient te worden afgenomen door een getrainde gedragswetenschapper (minimaal WO geschoold). Informanten zijn de primaire opvoeders van het kind (ouders/verzorgers).
 • Tijdsduur: 2,5 -3 uur (incl. CAPA-onderdelen en IRS-P)

Inhoud van de vragenlijst PICS-4-NL

Materiaal

De PICS-4-NL bestaat uit een interviewformulier, scoreformulier, scorealgoritme en handleiding.

Schalen & interpretatie

De PICS-4-NL bestaat uit een drietal interview delen:

 • Het eerste algemene deel heeft de volgende doelstellingen: beeld krijgen van (1) reden van aanmelding, (2) de context waarin het kind opgroeit (familieanamnese en psychosociale stressoren) en (3) de ontwikkeling van de klachten (ontwikkelingsanamnese). Binnen dit deel is er geen sprake van specifieke scoring of interpretatie. Deze informatie wordt meegenomen om later probleemgedrag qua ernst te scoren.
 • Het tweede deel is het “Externaliserende deel”. Hier wordt binnen verschillende contexten symptoomgedrag van het kind behorende bij de stoornissen ADHD, ODD en CD uitgevraagd. Aan de hand van een 4 puntsschaal wordt de ernst van de aanwezigheid van een symptoom gescoord (0,1,2,3), waarbij het gaat om een klinisch oordeel. Indien een score 2 of 3 wordt gegeven, kan worden gesproken van aanwezigheid van het symptoom. Vervolgens wordt per stoornis geteld hoeveel symptomen in totaal in de thuissituatie voorkomen, dat naast de criteria van de DMSIV kunnen worden gelegd.
 • Het derde deel is het “algemene psychopathologie”. In dit deel wordt in eerste instantie gescreend naar de aanwezigheid van eventuele comorbiditeit (met bijvoorbeeld een angststoornis, stemmingsstoornis, autismespectrumstoornis, tics, etc..). Wanneer op een aantal screenende vragen positief wordt geantwoord, worden van de betreffende stoornissen ook hier van alle beschreven criteria in de DSM-IV een score gegeven aan de mate van aanwezigheid bij het betreffende kind. Van hieruit kan besloten worden of een betreffende comorbide stoornis wel of niet aanwezig is.

Betrouwbaarheid en validiteit van de vragenlijst PICS-4-NL

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen heeft de PICS-4-NL niet beoordeeld. 

Wetenschappelijke onderbouwing van de vragenlijst PICS-4-NL

 • Parent Interview for Child Symptoms (PICS) Copyright © R. Schachar, A. Ickowicz & R. Sugarman Neuropsychiatry Team, Dept. of Psychiatry, The Hospital for Sick Children, revised March, 2000, September, 2001, March, 2008.
 • Parent Interview for Child Symptoms (PICS) Neuropsychiatry Team, Dept. of Psychiatry, The Hospital for Sick Children, revised March, 2000, September, 2001, March 2008.
 • Brunnekreef, J.A., Groen, Y., Hoekstra, P.J. & Hoofdakker, B.J. van den. (2008). Handleiding PICS-4-NL. Groningen: interne publicatie van Accare Universitair Centrum.
 • The Parent Interview for Child Symptoms: A Situation-Specific Clinical Research Interview for Attention-Deficit Hyperactivity and Related Disorders. A.Ickowicz, R.J. Schachar, R. Sugarman, S.X. Chen, C. Millette, L. Cook. Canadian Journal of Psychiatry 2006, 50:325-328.

Uitgever en beschikbaarheid van de vragenlijst PICS-4-NL

Voor meer informatie, aanmelden voor trainingen en aanvragen, neem contact op met Accare Opleidingen via opleidingen@accare.nl.

GGZ Standaarden

Algemene aanbevelingen voor het voorkomen, herkennen, diagnosticeren en behandelen van psychische klachten en stoornissen. Gebaseerd op wetenschappelijke kennis én ervaringen van patiënten en professionals.

NJi Databank Instrumenten

Meer dan 100 instrumenten die professionals in de jeugdsector ondersteunen bij oordeels- en besluitvorming: signalering, risicotaxatie, diagnostiek, indicatiestelling en evaluatie.