Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Pica bij kinderen en adolescenten (voedingsstoornis)

Hieronder vind je betrouwbare kennis over de diagnose en behandeling van pica bij kinderen en adolescenten. Professionals in de jeugd-ggz krijgen inzicht in onder andere: klinisch beeld, etiologie, prevalentie, comorbiditeit, diagnostiek, behandeling, en beloop en prognose.

Het Kenniscentrum heeft de teksten in samenwerking met experts en ervaringsdeskundigen opgesteld en spant zich in om de informatie zo actueel mogelijk te houden. Heb je suggesties? Deze kun je doorgeven via het formulier onderaan de pagina.

Op deze pagina

    Array

Beschrijving pica

Met deze Latijnse naam voor ekster, een dier dat van alles eet, wordt verwezen naar een eetstoornis waarbij substanties die geen voeding zijn en die geen voedingswaarde hebben (bijvoorbeeld papier, stof, grond, haar) worden gegeten. Omdat tot een jaar of twee het passend bij de ontwikkeling is voor kinderen om verschillende dingen in de mond te stoppen en zo te ontdekken wat eetbaar is, wordt onder deze leeftijd de diagnose niet gesteld. Pica ontstaat vooral tijdens de kinderleeftijd, maar kan ook in de adolescentie of volwassenheid debuteren. Pica kan zich voordoen bij kinderen die zich verder normaal ontwikkelen, maar komt meestal voor binnen de context van een andere psychische stoornis of verstandelijke beperking, zeker als het debuteert of blijft voortbestaan na de kindertijd. Een enkele keer ontstaat pica tijdens de zwangerschap. Er wordt dan alleen geclassificeerd als de inname van niet voor consumptie bestemde stoffen (bijv. krijt) leidt tot mogelijke lichamelijke risico’s.

Naast een ontwikkelingsachterstand vormt verwaarlozing een risico op het ontwikkelen van pica. Pica kan, naast ontwikkelingsstoornissen en ASS, samengaan met vele andere psychiatrische problematiek.

Terug naar boven

Diagnose pica

A. Persisterend eten van niet voor consumptie geschikte stoffen gedurende een periode van ten minste één maand.
B. Het eten van niet voor consumptie geschikte stoffen past niet bij het ontwikkelingsniveau van de betrokkene.
C. Het eetgedrag maakt geen deel uit van een cultureel geaccepteerde gewoonte of sociale norm.
D. Indien het eetgedrag voorkomt in de context van een andere psychische stoornis (zoals een verstandelijke beperking, een autismespectrumstoornis of schizofrenie), een somatische aandoening of een zwangerschap, is het ernstig genoeg om afzonderlijke aandacht te rechtvaardigen.

 

In de differentiaal diagnostiek moet onderscheid gemaakt worden met de nagebootste stoornis en zelfbeschadigend gedrag in het kader van een persoonlijkheidsstoornis, waarbij mensen met opzet vreemde voorwerpen nuttigen met als doel somatische symptomen te veroorzaken.

Online scholing DSM-5 Accare: Voedings- en eetstoornissen

Terug naar boven

Behandeling pica

De behandeling hangt mede af van de achterliggende oorzaak. Als een voedingsdeficiëntie meespeelt, moet deze natuurlijk gesuppleerd worden. Soms verdwijnt hiermee het pica gedrag. Hetzelfde geldt voor behandeling van comorbiditeit. Verder heeft gedragstherapie de voorkeur.

Terug naar boven