Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Comprehensive Assessment of Symptoms and History (CASH)

 • Oorspronkelijke versie: Andreasen, Flaum, Arndt (1992)
 • Huidige versie: Andreasen, Flaum, Arndt (1992)
 • Doel: Diagnostiek van onder meer psychotische klachten
 • Gebruik: psychotische stoornissen bij kinderen en adolescenten
 • Doelgroep: (jong)volwassenen
 • Afname en scoring: gestructureerd interview
 • Tijdsduur: niet bekend

Inhoud van de vragenlijst CASH

Materiaal

Interviewvragen en schalen

Schalen

De CASH is een gestructureerd interview waarbij alle vragen worden gescoord op een schaal van 0 (geen) tot 5 (ernstig). Er zijn vragen over levenslange en acute symptomen. Er zijn 13 verschillende symptoom domeinen waar naar wordt gevraagd;
manisch syndroom, depressief syndroom, wanen, hallucinaties, bizar gedrag, denkstoornissen, abolitie – apathie, anhedonie – asocialiteit, catatonie, alogie, affectieve afvlakking en onaangepast affect).

Interpretatie

De vragen zijn zo opgesteld dat er informatie komt met betrekking tot de huidige en vroegere symptomen, premorbide functioneren, cognitief functioneren, sociodemografische de status, de behandeling, en het verloop van de ziekte

Betrouwbaarheid en validiteit van de CASH

 • Betrouwbaarheid: onderzocht
 • Begripsvaliditeit: onderzocht
 • Criteriumvaliditeit: onderzocht

Wetenschappelijke onderbouwing van de CASH

 • Andreasen, N. C., Flaum, M., & Arndt, S. (1992). The Comprehensive Assessment of Symptoms and History (CASH). Archives of General Psychiatry, 49(8), 615. https://doi.org/10.1001/archpsyc.1992.01820080023004

Uitgever en beschikbaarheid van de vragenlijst CASH

Tijdschrift voor psychiatrie – instrument is niet gratis beschikbaar

GGZ Standaarden

Algemene aanbevelingen voor het voorkomen, herkennen, diagnosticeren en behandelen van psychische klachten en stoornissen. Gebaseerd op wetenschappelijke kennis én ervaringen van patiënten en professionals.

NJi Databank Instrumenten

Meer dan 100 instrumenten die professionals in de jeugdsector ondersteunen bij oordeels- en besluitvorming: signalering, risicotaxatie, diagnostiek, indicatiestelling en evaluatie.