Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

CAP-D

 • Oorspronkelijke versie: Traube, et al (2014)
 • Huidige versie: Traube, et al (2014)
 • Doel: Diagnostiek van pediatrisch delier
 • Gebruik: Pediatrisch delier
 • Doelgroep: 0-21 jaar
 • Afname en scoring: De CAPD is een observatietool voor zorgpersoneel die snel uitgevoerd kan worden. Elke vraag kan gescoord worden van 0 tot 4. De totale score geeft weer of er sprake is van een pediatrisch delier of niet.
 • Tijdsduur: Minder dan 2 minuten

Inhoud van de observatietool CAP-D

Materiaal

Scoreformulier

Schalen

Er zijn acht vragen die met een vierpuntsschaal beoordeeld worden. De vragen kunnen zoor de hulpverlener gescoord worden aan de hand van observaties. De schaal meet bewustzijn, cognitie, oriëntatie, psychomotorische activiteit en stress.

Interpretatie

Bij de eerste vier vragen correspondeert de antwoordschaal met de volgende betekenissen:  0 met altijd, 1 met vaak, 2 met soms, 3 met zelden en 4 met nooit. Voor de laatste vier vragen is dit omgedraaid, dan is 0 nooit en 4 altijd. Een totale score van negen of hoger is er een verdenking van een delier en moet een kinderpsychiater ingeschakeld worden.

Betrouwbaarheid en validiteit van de observatietool CAP-D

 • Betrouwbaarheid: niet bekend
 • Begripsvaliditeit: niet bekend
 • Criteriumvaliditeit: niet bekend

Wetenschappelijke onderbouwing van de observatietool CAP-D

 • Traube C, Silver G, Kearney J, Patel A, Atkinson TM, Yoon MJ, et al. (2014). Cornell Assessment of Pediatric Delirium: A Valid, Rapid, Observational Tool for Screening Delirium in the PICU. Crit Care Med, 42(3):656-
  663.
 • Daoud A, Duff JP, Joffe AR, Alberta Sepsis Network (2014). Diagnostic accuracy of delirium diagnosis in pediatric intensive care: a systematic review. Crit Care, 18(5):489. doi:10.1186/s13054-014-0489-x
 • Harris J, Ramelet A-S, van Dijk M, Pokorna P, Wielenga J, Tume L, Tibboel D, Ista E (2016). Clinical
  recommendations for pain, sedation, withdrawal and delirium assessment in critically ill infants and children: an ESPNIC position statement for healthcare professionals. Intensive Care Med, 42:972-986. doi:10.1007/s00134-016-4344-1
 • chieveld JNM, van Zwieten JJ (2016). From pediatrics to geriatrics: toward a unified standardized screening tool for delirium: a thought experiment. Crit Care Med, 44(9):1778-1780. doi:10.1097/CCM.0000000000001485

Uitgever en beschikbaarheid van de observatietool CAP-D

GGZ Standaarden

Algemene aanbevelingen voor het voorkomen, herkennen, diagnosticeren en behandelen van psychische klachten en stoornissen. Gebaseerd op wetenschappelijke kennis én ervaringen van patiënten en professionals.

NJi Databank Instrumenten

Meer dan 100 instrumenten die professionals in de jeugdsector ondersteunen bij oordeels- en besluitvorming: signalering, risicotaxatie, diagnostiek, indicatiestelling en evaluatie.