Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Parent Management Training Oregon (PMTO)

Parent Management Training Oregon model (PMTO) is een ambulante behandelmethode voor ouders van kinderen (4-12 jaar) met ernstige externaliserende gedragsproblemen (ODD/CD), vaak in combinatie met ADHD. Tijdens de behandeling leren ouders effectieve opvoedingsvaardigheden toe te passen.

Doelgroep PMTO

Parent Management Training Oregon model (PMTO) is een ambulante behandelmethode die zich richt op ouders van kinderen met ernstige externaliserende gedragsproblemen (ODD/CD, vaak in combinatie met ADHD) in de leeftijd van 4-12 jaar.

Doelstelling PMTO

Ouders leren effectieve opvoedingsvaardigheden toe te passen waardoor hun regie in de opvoeding toeneemt en zij het gedrag van hun kind beter kunnen sturen. Hierdoor nemen de gedragsproblemen van het kind af en neemt het sociale gedrag van het kind toe.

Aantal zittingen

Een behandeling bestaat uit 15-30 wekelijkse bijeenkomsten van een uur en wekelijks telefonisch contact. De duur van de behandeling is afhankelijk van de progressie van de ouders.

Vorm

Parent Management Training Oregon model (PMTO) is een individuele behandeling voor ouders, die doorgaans plaatsvindt bij de zorgverlenende instelling. De bijeenkomsten zijn actief van opzet en gericht op het op maat creëren van leerkansen voor ouders. De therapeut maakt daarbij gebruik van model staan, rollenspel (en daarbinnen model staan), samen brainstormen en thuisopdrachten.

Uitvoerenden

PMTO-therapeuten zijn minimaal HBO-geschoold en hebben ruime ervaring in het werken met gezinnen in de jeugdzorg of de kinder- en jeugdpsychiatrie. Daarnaast wordt van therapeuten verwacht dat zij goed kunnen reflecteren op hun eigen handelen.

Voorbereiding PMTO

De opleiding tot PMTO-therapeut bestaat uit een training van 18 dagen, verdeeld over vijf blokken. Daarnaast nemen therapeuten in opleiding verplicht deel aan supervisie-bijeenkomsten en ontvangen zij schriftelijke feedback over (delen) van bijeenkomsten met ouders. Aan het eind van het opleidingstraject vindt certificering plaats op de opnames van 4 bijeenkomsten. Aansluitend vindt jaarlijks hercertificering plaats.

Auteurs: Gerald Patterson, Marion Forgatch & Laura Rains

Auteurs Nederlandse bewerking: Gonnie Albrecht, Emilie van Leeuwen en Jolle Tjaden

Auteur: Gerald Patterson, Marion Forgatch & Laura Rains.

Auteurs Nederlandse bewerking: Gonnie Albrecht, Emilie van Leeuwen en Jolle Tjaden