Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Behandelmethoden

De onderstaande behandelmethoden zijn betrouwbare behandelingen van psychische problemen bij kinderen en jongeren.

ADHD

Behavioral Parent Training Groningen (BPTG) voor kinderen met ADHD

‘Behavioral Parent Training Groningen (BPTG)’ voor kinderen met ADHD is gericht op het vergroten van kennis van ouders over ADHD, het leren van gedragstherapeutische vaardigheden en van elkaars ervaringen.

Meer lezen bij het NJi

behandelmethode Behavioral Parent Training Groningen (BPTG)

Druk in de klas

‘Druk in de klas’ is een interventie gericht op het positief belonen van gewenst gedrag en het creëren van een gestructureerde en voorspelbare omgeving. Het doel: het gedrag van drukke en/of ongeconcentreerde kinderen verbeteren.

Meer lezen bij het NJi

Druk in de klas - behandelmethode

Minder boos en opstandig

‘Minder boos en opstandig’ helpt kinderen (8-12 jaar) met een gedragsstoornis (eventueel met co-morbiditeit ADHD en leerstoornissen), en hun ouders. Het programma laat negatief probleemgedrag afnemen en pro-sociaal gedrag toenemen.

Meer lezen bij het NJi

Minder Boos en Opstandig - behandelmethode

Een nieuwe koers

‘Een nieuwe koers’ verbetert de werkhouding van kinderen met ADHD via groepstraining van leerkrachten in het (speciaal) basis- en voortgezet onderwijs. Samen met ouders leren zij een individueel maatplan te ontwikkelen en uit te voeren.

Meer lezen…

behandelmethode Nieuwe koers

Parent-Child Interaction Therapy (PCIT)

‘Parent-Child Interaction Therapy (PCIT)’ vermindert gedragsproblemen bij het kind en verlaagt bij de ouders door de opvoedingsvaardigheden te vergroten en de kwaliteit van ouder-kind relatie te verbeteren.

Meer lezen bij het NJi

Parent-Child Interaction Therapy (PCIT) - behandelmethode

Parent Management Training Oregon (PMTO)

Tijdens de ‘Parent Management Training Oregon model (PMTO)’ leren ouders van kinderen (4-12 jaar) met ernstige externaliserende gedragsproblemen (ODD/CD), vaak in combinatie met ADHD effectieve opvoedingsvaardigheden toe te passen.

Meer lezen bij het NJi

Parent Management Training - Oregon (PMTO) - behandelmethode

Pittige jaren (Incredible years)

‘Pittige jaren’ (Incredible years) laat probleemgedrag van het kind afnemen en sociaal wenselijk gedrag toenemen, door de opvoedingsvaardigheden van de ouders te versterken. Dat beïnvloedt zowel het gedrag als de ontwikkeling van het kind in gunstige zin.

Meer lezen bij het NJi

behandelmethode Pittige-jaren / Incredible years

Taakspel

‘Taakspel’ is een universeel preventieprogramma, waarbij leerlingen leren zich beter aan klassenregels en regels op de speelplaats te houden. Doel is het verbeteren van taakgericht gedrag en het bevorderen van een positief onderwijsklimaat.

Meer lezen bij het NJi

Taakspel - behandelmethode

Triple P, niveau 4 & 5

‘Triple P’ richt zich op de preventie van (ernstige) emotionele en gedragsproblemen bij kinderen (2-16 jaar) door de versterking van de pedagogische vaardigheden bij de ouders.

Meer lezen bij het NJi

Video-feedback Intervention to Promote Positive Parenting and Sensitive Discipline (VIPP-SD)

‘Video-feedback Intervention to promote Positive Parenting and Sensitive Discipline (VIPP-SD)’ vermindert externaliserende gedragsproblemen bij kinderen door het versterken van ouderlijke sensitiviteit en het bevorderen van consistente maar sensitieve disciplinering.

Meer lezen bij het NJi

Video-feedback Intervention to Promote Positive Parenting and Sensitive Discipline (VIPP-SD) - behandelmethode

Zelf plannen

‘Zelf plannen’ helpt adolescenten met ADHD die moeite hebben met plannen en organiseren, zodat zij meer grip krijgen op hun vaak zo chaotische wereld.

Meer lezen bij het NJi

Zelf Plannen - leren plannen voor jongeren met ADHD

Angst

De Dappere Kat

‘De Dappere Kat’ is een cognitieve gedragstherapie die leert kinderen en jongeren met een angststoornis om te gaan met situaties die ze eng vinden en daarom meestal vermijden.

Meer lezen…

behandelmethode Dappere kat

De Dappere Kat (blended e-health)

‘De Dappere Kat’ is een cognitieve gedragstherapie die leert kinderen en jongeren met een angststoornis om te gaan met situaties die ze eng vinden en daarom meestal vermijden, in blended vorm: deels online, deels face-to-face.

Meer lezen…

behandelmethode Dappere kat

Denken + Doen = Durven

Met ‘Denken+ Doen = Durven’ leren kinderen en jongeren middels psycho-educatie, exposure en cognitieve therapie omgaan met en verminderen van angstklachten.

Meer lezen bij het NJi

behandelmethode Denken Doen Durven

Praten op school, een kwestie van doen

‘Praten op school, een kwestie van doen’ is een individuele ambulante behandeling van kinderen van 2,5-12 jaar met selectief mutisme. Doel is durven praten op school en andere sociale situaties.

Meer lezen bij het NJi

Schateiland (Treasury Island), computerspel

Schateiland is een gedragstherapeutisch computerspel voor kinderen met angst- en stemmingsstoornissen in de leeftijd van 9 tot 13 jaar.

Meer lezen…

behandelmethode Schateiland

Spreekt voor zich

‘Spreekt voor zich‘ helpt kinderen (4-8 jaar) met selectief mutisme, hun ouders, leerkrachten en behandelaren. Het kind leert met behulp van angstreducerende technieken stapsgewijs  zijn angsten te overwinnen.

Meer lezen bij het NJi

behandelmethode Spreekt voor zich

VRIENDEN

Met ‘VRIENDEN’ vergroten kinderen hun emotionele veerkracht, leren ze vaardigheden om problemen op te lossen en moeilijke situaties aan te kunnen.

Meer lezen bij het NJi

Anorexia Nervosa (eetstoornis)

99gram.nl (e-health)

99gram.nl is een website voor jongeren (14-23 jaar) met vragen en zorgen over eten, gewicht en uiterlijk. De website biedt betrouwbare informatie over eten, gewicht en uiterlijk, lotgenotencontact en persoonlijk advies van deskundigen via e-chat of e-mail.

Meer lezen bij het NJi

99gram.nl ehealth voor jongeren met Anorexia

Meergezindagbehandeling (MGDB)

‘MeerGezinsDagBehandeling (MGDB)’ is er voor jongeren met een eetstoornis. Deze behandelmethode is gericht op gezinnen met jongeren met anorexia nervosa en boulimia nervosa.

Meer lezen…

Behandelmethode Meergezindagbehandeling (mgdb) Ggz Rivierduinen Eetstoornissen Ursula

Multi-Family Therapy / Praxis der Multifamilientherapie

‘Praxis der multifamilientherapie (MFT)’ is een behandelmethode voor kinderen en jongeren met een eetstoornis. Met beschrijving van verschillende behandelfasen en per fase gedetailleerde oefeningen.

Meer lezen…

Multi Family Therapy (MFT)

Ouders als bondgenoot

Het boek ‘Ouders als bondgenoot’ vormt een helder en leesbaar verhaal voor ouders en hulpverleners over de visie van waaruit gewerkt wordt (ouders in expertrol en belang van lotgenoten-contact).

Meer lezen…

Behandelmethode Ouders Als Bondgenoot Lock Grange

Smaakk!

Smaakk! helpt jongeren (14-23 jaar) om een regelmatig en normaal eetpatroon te hanteren en reële gedachten over eten, lichaamsvormen en gewicht te hebben.

Meer lezen…

Smaakk!

Autisme (ASS)

Brain Blocks

Brain Blocks is een manier van reflecterengericht op het vergroten van het zelfinzicht. Met behulp van beelden krijgt de jeugdige inzicht in de eigen ervaringen en die van anderen. Met als doel om makkelijker te communiceren, psycho-educatie en/of denk- en gedragspatronen te veranderen.

Meer lezen…

Brain Blocks (behandelmethode)

BrainGame Brian

‘BrainGame Brian’ is een training op de computer van een aantal cognitieve vaardigheden. De training bestaat uit drie trainingstaken en een spelwereld.

Meer lezen bij het NJi

behandelmethode Braingame Brian

Cogmed

‘Cogmed’ is een online training voor kinderen met werkgeheugenproblemen, gericht op het verbeteren van concentratie en aandacht.

Meer lezen bij het NJi

COGMED - logo

DISCoVR

‘DISCoVR’ richt zich op het verbeteren van sociale cognitie van jongeren en jongvolwassenen met autisme met behulp van virtual reality.

Meer lezen bij Yulius

FloorPlay

Floorplay is een ontwikkelingsgerichte spelmethodiek, waarmee je ouders coacht om spelenderwijs interactie met hun kind aan te gaan. Speciaal voor jonge kinderen (0-7 jaar) bij wie de ontwikkeling minder vanzelfsprekend verloopt.

Meer lezen…

Floorplay (behandelmethode)

Geef me de 5

Geef me de 5 is een methodiek gericht op vijf pijlers: autisme begrijpen, positief contact, basisrust creëren, problemen oplossen en ontwikkeling bevorderen.

Meer lezen…

Geef me de 5 (behandelmethode)

Ik ben speciaal

‘Ik ben speciaal’ is een behandelmethode die middels psycho-educatie mensen met autisme vaardigheden leert om dit een plaats te geven in hun leven.

Meer lezen…

behandelmethode Ik ben speciaal

Ik Puber-training

De Ik Puber-training is een individuele training die de psychoseksuele ontwikkeling en puberteitsontwikkeling bevordert van jongeren (12-18 jaar) met autisme.

Meer lezen…

Ik Puber-training (behandelmethode)

Individuele oudertraining bij kinderen met autisme

‘Individuele oudertraining bij kinderen met autisme’ verbetert de vaardigheden van het kind en vergroot het gevoel van competentie van de ouders.

Meer lezen…

JASPER-training

De JASPER-training is een behandeling die jongere kinderen met autisme sociale communicatievaardigheden aanleert door middel van spel.

Meer lezen…

Jasper-training (behandelmethode)

PEERS-training

In de PEERS-training leren kinderen over het maken van vrienden. Hoe begin je een gesprek, gebruik je humor en ga je om met afwijzing en pesten, roddels en ruzie?

Meer lezen…

PEERS-training

Pivotal Response Treatment (PRT)

‘Met Pivotal Response Treatment (PRT)’ werken het kind aan sociale competentie, communicatie en flexibiliteit, en ouder en kind aan hun interactie.

Meer lezen…

behandelmethode Pivotal Response Treatment (PRT)

Protocollaire behandelingen voor kinderen en adolescenten met psychische klachten

In de boeken ‘Protocollaire behandelingen voor kinderen en adolescenten met psychische klachten’ (deel 1, 2 en 3) zijn nieuw ontwikkelde en vertaalde behandelmethoden beschreven, gericht op behandelingen voor anorexia nervosa, depressie, hechtingsstoornis, slaapproblemen, trauma en verlies.

Meer lezen…

Protocollaire behandelingen voor kinderen en adolescenten met psychische klachten

Sociale vaardigheidstraining (SoVA)

Tijdens een SoVA-training (sociale-vaardighedentraining) oefenen kinderen en jongeren die sociaal minder vaardig zijn, in concrete situaties hun sociale vaardigheden te versterken.

Meer lezen…

ToM-training

leren denken over denken en leren begrijpen van emoties

De ‘ToM-training’ ontwikkelt sociaal competent en sociaal vaardig gedrag, waardoor het kind sociale situaties beter kan inschatten, emoties bij zichzelf en anderen herkennen en zich verplaatsen in de gedachten en overwegingen van anderen.

Meer lezen…

behandelmethode ToM-training

ToM-e-training

leren denken over denken en leren begrijpen van emoties

De ToM-e traning is een blended training die kinderen helpt om zich beter in te kunnen leven in anderen. Kinderen volgen een digitale ‘superheldentraining’, waarbij ze missies uitvoeren en gadgets verdienen.

Meer lezen…

behandelmethode ToM-training

Video-feedback intervention to promote Positive Parenting adapted to Autism (VIPP-AUTI)

‘VIPP-AUTI’ is een interventie voor gezinnen met kinderen met (een vermoeden van) een autismespectrumstoornis. Het doel is de ouderlijke sensitiviteit voor de vaak ongewone signalen van het jonge kind met autisme (0-5 jaar) te vergroten.

Meer lezen bij het NJi

Borderline

Dialectische gedragstherapie voor jongeren en volwassenen (DGT-A/J) (Surfen op emoties)

‘Dialectische gedragstherapie voor jongeren en adolescenten (DGT-J/A)’ is een behandeling voor jongvolwassenen. Het doel van het programma is om het stemmingsafhankelijke, impulsieve gedrag – suïcidaal gedrag, automutilatie, middelenmisbruik of woede-uitbarstingen – onder controle te krijgen.

Meer lezen…

Dialectische gedragstherapie voor jongeren met een gedragsstoornis

Emotieregulatie training voor jongeren en adolescenten (ERT)

De ‘EmotieRegulatie Training (ERT)’ voor jongeren en adolescenten is een groepstraining over problemen met emotieregulatie.

Meer lezen…

Emotieregulatie Training Voor Jongeren En Adolescenten (ert)

Helping Young People Early (HYPE)

‘Helping Young People Early (HYPE)’ is een geïntegreerd, multidisciplinair behandelmodel voor vroege interventie van mogelijke borderline persoonlijkheidsstoornis. HYPE leert jongeren met borderline om negatieve relatiepatronen, gevoelens, gedachten en gedragingen beter te hanteren.

Meer lezen…

MBT-Early

MBT-early is een vroege-interventieprogramma voor jongeren (12-18 jaar) die symptomen van borderline persoonlijkheidsstoornis beginnen te ontwikkelen. MBT-early focust op het stimuleren van de nieuwsgierigheid van jongeren en ouders naar hun eigen ‘mind’, naar wat ze precies voelen en denken, en hoe je van hieruit de betekenis van hun eigen en andermans gedrag kunt begrijpen.

Meer lezen…

MBT-early (behandelmethode)

Mentalisation based treatment (MBT-A)

‘Mentalization-Based Treatment (MBT)’ helpt jongeren om ook onder spanning en binnen hechtere relaties langer goed te mentaliseren.

Meer lezen…

Handbook Of Borderline Personality Disorder In Children And Adolescents 2014

Schematherapie voor adolescenten (SFT)

Schematherapie is een vorm van psychotherapie die uitgaat van ervaringen uit de jeugd die leiden tot diepgewortelde overtuigingen en hardnekkige gedragspatronen. Schematherapie richt zich op het leren herkennen en doorbreken van patronen door middel van het vergroten van een gezonde en sterke coping.

Meer lezen…

Schematherapie bij kinderen en adolescenten (behandelmethode)

Boulimia (eetstoornis)

99gram.nl (e-health)

99gram.nl is een website voor jongeren (14-23 jaar) met vragen en zorgen over eten, gewicht en uiterlijk. De website biedt betrouwbare informatie over eten, gewicht en uiterlijk, lotgenotencontact en persoonlijk advies van deskundigen via e-chat of e-mail.

Meer lezen bij het NJi

99gram.nl ehealth voor jongeren met Anorexia

Behandelprotocol boulimia nervosa en verwante eetstoornissen

Deze behandelmethode voor jongeren met boulimia nervosa bestaat uit een kortdurende cognitieve gedragstherapie (CGT) om gedachten en eetgedrag positief te veranderen.

Meer lezen…

Protocollaire behandeling van boulimia nervosa en verwante eetstoornissen - behandelmethode

Eating Disorders

‘Eating Disorders’ is een beschrijving van cognitieve gedragstherapie bij eetstoornissen bij kinderen en adolescenten.

Meer lezen…

Eating Disorders Behandelmethode Anorexia Boulimia Kinderen Jongeren

Eating Disorders: A Parent's Guide

‘Eating Disorders: A Parent’s Guide’ geeft ouders uitleg, praktische informatie en handvatten over de behandeling van eetstoornissen bij jongeren.

Meer lezen…

Eating Disorders A Parents'guide Behandelmethode Bol

Eten zonder angst

‘Eten zonder angst’ is een cognitieve gedragstherapie bij jongeren met een eetstoornis (10-20 jaar), bestaande uit een handleiding voor de behandelaar en een werkboek voor de jongere.

Meer lezen…

Cognitieve gedragstherapie bij jongeren met een eetstoornis Eten Zonder Angst

Multi-Family Therapy / Praxis der Multifamilientherapie

‘Praxis der multifamilientherapie (MFT)’ is een behandelmethode voor kinderen en jongeren met een eetstoornis. Met beschrijving van verschillende behandelfasen en per fase gedetailleerde oefeningen.

Meer lezen…

Multi Family Therapy (MFT)

Richtlijn Terugvalpreventie Anorexia Nervosa, deel 1 en 2

‘Richtlijn Terugvalpreventie Anorexia Nervosa, Deel 1 en 2’ ondersteunt hulpverleners bij het opstellen van een terugvalpreventieplan voor jongeren met anorexia nervosa.

Meer lezen…

Richtlijn Terugvalpreventie Anorexia Nervosa Deel 1 En 2 Berends E.a.

Skills-based learning for caring for a loved one with an eating disorder

‘Skills-based learning for caring for a loved one with an eating disorder’ behandelt verschillende aspecten die bij het veranderings- en herstelproces in gezinnen van jongeren met een eetstoornis aan de orde kunnen zijn.

Meer lezen…

Skill Based Learning For Caring For A Loved One With An Eating Disorder

Smaakk!

Smaakk! helpt jongeren (14-23 jaar) om een regelmatig en normaal eetpatroon te hanteren en reële gedachten over eten, lichaamsvormen en gewicht te hebben.

Meer lezen…

Smaakk!

Chronisch trauma

Basic Trust

‘Basic Trust’ is een kortdurende interventie voor kinderen (0-18 jaar) met gedrags- en/of emotionele problemen en hun opvoeders, waarbij tevens sprake is van problemen in de gehechtheidsrelatie.

Meer lezen bij het NJi

behandelmethode Basic Trust

Differentiatietherapie

Differentiatietherapie richt zich op de ontwikkeling van hechtingsgedrag: zich richten op (nabijheid zoeken van) een specifieke volwassene. Het relationeel gestoorde kind leert differentiëren tussen voor hem of haar belangrijke volwassenen.

Meer lezen…

behandelmethode Relationeel gestoorde jongeren

EMDR, Eye Movement Desensitization and Reprocessing

Het doel van EMDR is het verwerken van herinneringen aan identificeerbare ingrijpende ervaringen, die het kind of de jongere hebben getraumatiseerd. Hierdoor verminderen de klachten ontstaan als gevolg van die herinneringen en het lijden dat daarmee gepaard gaat.

Meer lezen…

behandelmethode EMDR

Fasetherapie

Fasetherapie is het vervolg op de differentiatietherapie, gericht op relationele gestoordheid.

Meer lezen…

behandelmethode Relationeel gestoorde jongeren

Horizon

‘Horizon’ herstelt de negatieve gevolgen van het misbruik voor het vertrouwen en het (sociale)functioneren van het kind. Daaronder valt het voorkomen van symptomen van posttraumatische stress of, indien al aanwezig, het opheffen of verminderen van deze symptomen.

Meer lezen bij het NJi

behandelmethode Horizon

Kinderen uit de Knel (No Kids in the Middle)

‘Kinderen uit de Knel’ helpt kinderen die een vechtscheiding meemaken om zich weer te kunnen ontwikkelen en zich vrij tot beide ouders te verhouden.

Meer lezen bij het NJi

behandelmethode Kinderen uit de knel

MST kindermishandelingsvariant (MST-CAN)

Multi Systeem Therapie – Child Abuse and Neglect (MST-CAN) is voor gezinnen met kinderen en pubers wanneer er zorgen zijn over lichamelijke mishandeling of verwaarlozing van deze kinderen.

Meer lezen…

behandelmethode MST-CAN kindermishandeling

Parent-Child Interaction Therapy (PCIT)

‘Parent-Child Interaction Therapy (PCIT)’ vermindert gedragsproblemen bij het kind en verlaagt bij de ouders door de opvoedingsvaardigheden te vergroten en de kwaliteit van ouder-kind relatie te verbeteren.

Meer lezen bij het NJi

Parent-Child Interaction Therapy (PCIT) - behandelmethode

Parent Management Training Oregon (PMTO)

Tijdens de ‘Parent Management Training Oregon model (PMTO)’ leren ouders van kinderen (4-12 jaar) met ernstige externaliserende gedragsproblemen (ODD/CD), vaak in combinatie met ADHD effectieve opvoedingsvaardigheden toe te passen.

Meer lezen bij het NJi

Parent Management Training - Oregon (PMTO) - behandelmethode

Sherborne Samenspel

‘Sherborne Samenspel’ vergroot het zelfvertrouwen bij kinderen en versterkt de hechting tussen het kind en zijn ouder(s)/verzorger(s). Dit gebeurt middels gerichte bewegingsspelvormen die hun oorsprong vinden in de Sherborne bewegingspedagogiek.

Meer lezen…

Sherborne samenspel behandelmethode

Slapende honden? Wakker maken!

‘Slapende Honden’ maakt kinderen met weerstand ontvankelijk voor traumaverwerking. De methode bestaat uit een tool om de omstandigheden van het kind en mogelijke barrières voor behandeling te analyseren.

Meer lezen…

Behandelmethode: Slapende honden? Wakker maken!

Stapstenen

De groepstraining ‘Stapstenen’ heeft tot doel jongeren met een voorgeschiedenis van vroegkinderlijke traumatisering die verblijven in de gesloten jeugdzorg, te motiveren voor een behandeling gericht op traumaverwerking.

Meer lezen…

behandelmethode Stapstenen

Theraplay

‘Theraplay’ heeft als doel een veilige, afgestemde en plezierige relatie tussen een kind en zijn primaire verzorger te ontwikkelen of te versterken. Daarbij gaat Theraplay uit van vier essentiële kenmerken binnen een ouder-kind relatie: structuur, betrokkenheid, verzorging en uitdaging.

Meer lezen…

Behandelmethode Theraplay spel

Traumagerichte Cognitieve Gedragstherapie (TG CGT)

‘Traumagerichte Cognitieve Gedragsherapie (TG-CGT)’ helpt kinderen en jongeren (3-18 jaar) met ernstige traumagerelateerde symptomen (complexe) PTSS, angst, depressie en gedragsproblemen als gevolg van seksueel misbruik of familiaal geweld.

Meer lezen…

behandelmethode Traumagerichte Cognitieve Gedragstherapie (TG-CGT)

The circle of security

De behandeling The circle of security stimuleert een veilige hechting tussen ouder en kind.

Meer lezen…

The Circle of Security (behandelmethode)

Triple P, niveau 4 & 5

‘Triple P’ richt zich op de preventie van (ernstige) emotionele en gedragsproblemen bij kinderen (2-16 jaar) door de versterking van de pedagogische vaardigheden bij de ouders.

Meer lezen bij het NJi

Veilig opgroeien (Signs of Safety)

Signs of Safety (SofS) is bedoeld voor gezinnen met kinderen (0-18 jaar) waar (vermoedelijk) kindermishandeling plaatsvindt of de risico’s hierop groot zijn. Signs of Safety beoogt een veilige (opvoed)situatie voor kinderen te creëren.

Meer lezen bij het NJi

behandelmethode Veilig opgroeien (Signs of Safety)

Veilig, sterk en verder

De behandelmethode ‘Veilig, sterk en verder’ herstelt de veiligheid thuis aantoonbaar en laat de kinderen zich weer veilig te laten voelen bij hun ouders.

Meer lezen…

Video-feedback Intervention to Promote Positive Parenting and Sensitive Discipline (VIPP-SD)

‘Video-feedback Intervention to promote Positive Parenting and Sensitive Discipline (VIPP-SD)’ vermindert externaliserende gedragsproblemen bij kinderen door het versterken van ouderlijke sensitiviteit en het bevorderen van consistente maar sensitieve disciplinering.

Meer lezen bij het NJi

Video-feedback Intervention to Promote Positive Parenting and Sensitive Discipline (VIPP-SD) - behandelmethode

WRITEjunior

WRITEjunior is een behandelmethode voor getraumatiseerde kinderen en adolescenten, waarbij het kind samen met de therapeut zijn verhaal opschrijft.

Meer lezen bij het NJi

behandelmethode WRITEjunior

Zorgen voor getraumatiseerde kinderen

Deze training leert opvoeders en begeleiders van getraumatiseerde kinderen over de impact van traumatisering op het dagelijkse functioneren van hun kind en de relatie die zij met het kind ontwikkelen.

Meer lezen…

behandelmethode Zorgen voor getraumatiseerde kinderen

Depressie (stemmingsstoornis)

DOEPRESSIE

‘Doepressie’ leert kinderen en jongeren om depressieve gevoelens onder controle te krijgen.

Meer lezen…

behandelmethode Doepressie

Grip op je Dip

De online behandelmethode ‘Grip op je Dip’ helpt jongeren (16-25 jaar) om sombere gevoelens, onverwerkt verdriet en depressiviteit te verminderen. Deze behandelmethode is ook preventief in te zetten.

Meer lezen bij het NJi

Grip Op Je Dip jongeren online platform

Pratenonline.nl

De website Pratenonline.nl biedt oplossingsgerichte therapie (inidividuele chatsessies met een jeugdhulpverlener) aan jongeren met matige tot ernstige angst- en/of depressieklachten (12-23 jaar).

Meer lezen bij het NJi

Sparx

Het computerspel Sparx leert jongeren met negatieve gedachten omgaan, problemen oplossen en toekomstgericht werken.

Meer lezen…

Schematherapie bij kinderen en adolescenten (behandelmethode)

Dwang (OCS)

Bedwing je dwang

‘Bedwing je dwang’ voor kinderen en jongeren verloopt via exposure (blootstelling), responspreventie en cognitieve therapie, met als doel om de dwangklachten te verminderen of te laten verdwijnen.

Meer lezen…

behandelmethode Bedwing je dwang

Eetbuien (eetstoornis)

Behandelprotocol boulimia nervosa en verwante eetstoornissen

Deze behandelmethode voor jongeren met boulimia nervosa bestaat uit een kortdurende cognitieve gedragstherapie (CGT) om gedachten en eetgedrag positief te veranderen.

Meer lezen…

Protocollaire behandeling van boulimia nervosa en verwante eetstoornissen - behandelmethode

Eating Disorders: A Parent's Guide

‘Eating Disorders: A Parent’s Guide’ geeft ouders uitleg, praktische informatie en handvatten over de behandeling van eetstoornissen bij jongeren.

Meer lezen…

Eating Disorders A Parents'guide Behandelmethode Bol

Eten zonder angst

‘Eten zonder angst’ is een cognitieve gedragstherapie bij jongeren met een eetstoornis (10-20 jaar), bestaande uit een handleiding voor de behandelaar en een werkboek voor de jongere.

Meer lezen…

Cognitieve gedragstherapie bij jongeren met een eetstoornis Eten Zonder Angst

Kinderen met overgewicht: multidisciplinaire behandeling

Een behandelmethode met multidisciplinaire benadering van kinderen met overgewicht, waaronder ook kinderen met een eetbuistoornis, en hun gezin.

Meer lezen…

Boer-Kinderen Met Overgewicht Boer

Meergezinsdagbehandeling (MGDB)

‘MeerGezinsDagBehandeling (MGDB)’ is er voor jongeren met een eetstoornis. Deze behandelmethode is gericht op gezinnen met jongeren met anorexia nervosa en boulimia nervosa.

Meer lezen…

Behandelmethode Meergezindagbehandeling (mgdb) Ggz Rivierduinen Eetstoornissen Ursula

Skills-based learning for caring for a loved one with an eating disorder

‘Skills-based learning for caring for a loved one with an eating disorder’ behandelt verschillende aspecten die bij het veranderings- en herstelproces in gezinnen van jongeren met een eetstoornis aan de orde kunnen zijn.

Meer lezen…

Skill Based Learning For Caring For A Loved One With An Eating Disorder

Protocollaire behandeling van boulimia nervosa en verwante eetstoornissen

‘Protocollaire behandeling van boulimia nervosa en verwante eetstoornissen’ is een kortdurende cognitieve gedragstherapie om gedachten en eetgedrag positief te veranderen.

Meer lezen…

Protocollaire behandelingen voor kinderen en adolescenten met psychische klachten

In de boeken ‘Protocollaire behandelingen voor kinderen en adolescenten met psychische klachten’ (deel 1, 2 en 3) zijn nieuw ontwikkelde en vertaalde behandelmethoden beschreven, gericht op behandelingen voor anorexia nervosa, depressie, hechtingsstoornis, slaapproblemen, trauma en verlies.

Meer lezen…

Protocollaire behandelingen voor kinderen en adolescenten met psychische klachten

Eetproblemen bij jonge kinderen (voedingsstoornis)

Gedragsstoornissen (ODD/CD)

Functional Family Therapy (FFT)

‘Functional Family Therapy (FFT)’ is een kortdurende gezinsgerichte interventie voor jongeren met gedrags- en emotieregulatieproblemen met als doel de onderlinge sfeer en communicatie te verbeteren en de negatieve en disfunctionele patronen te doorbreken.

Meer lezen…

Functional Family Therapy fft folder / brochure Viersprong

Minder boos en opstandig

‘Minder boos en opstandig’ helpt kinderen (8-12 jaar) met een gedragsstoornis (eventueel met co-morbiditeit ADHD en leerstoornissen), en hun ouders. Het programma laat negatief probleemgedrag afnemen en pro-sociaal gedrag toenemen.

Meer lezen bij het NJi

Minder Boos en Opstandig - behandelmethode

MultiDimensionele FamilieTherapie (MDFT)

‘MultiDimensionele FamilieTherapie (MDFT)’ richt zich op vier domeinen in het leven van een jongere: de jongere en zijn problemen, de ouders van de adolescent, het gezin en de familie als geheel, en voor de jongere belangrijke externe systemen, zoals peergroep, school, werk en mogelijk politie en justitie.

Meer lezen bij het NJi

Multidimensionele Familietherapie (MDFT) - behandelmethode

Multi-systeem therapie (MST)

‘Multi-systeem therapie (MST)’ is bedoeld voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar met ernstig antisociaal gedrag die gesloten uithuisgeplaatst zijn of dreigen te worden en voor hun gezin.

Meer lezen bij het NJi

Multisysteemtherapie (MST) - behandelmethode

Parent-Child Interaction Therapy (PCIT)

‘Parent-Child Interaction Therapy (PCIT)’ vermindert gedragsproblemen bij het kind en verlaagt bij de ouders door de opvoedingsvaardigheden te vergroten en de kwaliteit van ouder-kind relatie te verbeteren.

Meer lezen bij het NJi

Parent-Child Interaction Therapy (PCIT) - behandelmethode

Parent Management Training Oregon (PMTO)

Tijdens de ‘Parent Management Training Oregon model (PMTO)’ ouders van kinderen (4-12 jaar) met ernstige externaliserende gedragsproblemen (ODD/CD), vaak in combinatie met ADHD effectieve opvoedingsvaardigheden toe te passen.

Meer lezen bij het NJi

Parent Management Training - Oregon (PMTO) - behandelmethode

Pittige jaren (Incredible years)

‘Pittige jaren’ (Incredible years) laat probleemgedrag van het kind afnemen en sociaal wenselijk gedrag toenemen, door de opvoedingsvaardigheden van de ouders te versterken. Dat beïnvloedt zowel het gedrag als de ontwikkeling van het kind in gunstige zin.

Meer lezen bij het NJi

behandelmethode Pittige-jaren / Incredible years

Relationele gezinstherapie (RGT)

‘Relationele gezinstherapie (RGT)’ is een behandelmethode die onderlinge gezinsrelaties positief beïnvloedt en gedragsproblemen van de jeugdige vermindert.

Meer lezen bij het NJi

Triple P, niveau 4 & 5

‘Triple P’ richt zich op de preventie van (ernstige) emotionele en gedragsproblemen bij kinderen (2-16 jaar) door de versterking van de pedagogische vaardigheden bij de ouders.

Meer lezen bij het NJi

Zelfcontrole

‘Zelfcontrole’ versterkt kinderen in sociale situaties waarbij zij minder gedragsproblemen vertonen, meer zelfcontrole hebben, minder impulsief zijn en betere sociaal-cognitieve vaardigheden laten zien.

Meer lezen…

Zelfcontrole - behandelmethode - Manen, Teun van

Pediatrisch delier

Pica (voedingsstoornis)

Psychose

Gedachten uitpluizen

‘Gedachten uitpluizen’ is een cognitieve gedragstherapie voor kinderen en jongeren die stemmen horen vanwege hun psychotische klachten. Deze behandelmethode is erop gericht de stemmen draaglijker te maken, waardoor lijdensdruk, storend gedrag en vermijdingsgedrag verminderen, en daarmee de psychose.

Meer lezen…

Gedachten Uitpluizen - behandelmethode

MultiFamily Groups (MFG)

‘Multifamily groups in the treatment of severe psychiatric disorders’ helpt jongeren met psychotische gevoeligheid of klachten, en hun familieleden middels psycho-educatie. Het doel: volledige deelname aan de maatschappij en blijvend herstel.

Meer lezen…

Psychotische depressie

Rumineren van voedsel (voedingsstoornis)

Slaapproblemen

Slim Slapen

‘Slim slapen’ leert kinderen en jongeren hoe zij beter kunnen slapen, of in slaap kunnen komen.

Meer lezen bij het NJi

VGZ slaap lekker

VGZ slaap lekker is een online (zelf)hulpprogramma waarmee je slaapproblemen in kaart brengt. Het programma omvat opdrachten, tips en coaching om slaapklachten te verminderen.

Meer lezen…

VGZ slaap lekker (behandelmethode)

Somatisch symptoomstoornis (ALK, SOLK)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

ACT is een gedragstherapie die mensen helpt flexibel om te gaan met klachten en hindernissen (acceptance), en leert om te blijven investeren in een waardevol leven (commitment).

Meer lezen…

Acceptance and Commitment Therapy (ACT, behandelmethode)

Buikpijn de Baas!

De behandelmethode ‘Buikpijn de Baas!’ is een kortdurende behandeling voor kinderen om beter om te gaan met buikpijn of andere onduidelijke lichamelijke klachten. Het gaat om het stoppen met vermijdingsgedrag en het veranderen van hoe het kind de buikpijn, of andere pijnbeleving, ervaart.

Meer lezen…

Buikpijn de Baas! - behandelmethode

EMDR, Eye Movement Desensitization and Reprocessing

Het doel van EMDR is het verwerken van herinneringen aan identificeerbare ingrijpende ervaringen, die het kind of de jongere hebben getraumatiseerd. Hierdoor verminderen de klachten ontstaan als gevolg van die herinneringen en het lijden dat daarmee gepaard gaat.

Meer lezen…

behandelmethode EMDR

FitNet, behandeling bij chronische vermoeidheid (e-health)

FitNet is een online cognitieve gedragstherapie voor jongeren (12-18 jaar) met het chronisch vermoeidheidssyndroom, gericht op het verleggen van de aandacht van lichamelijke symptomen naar herstel, op het bewaken van grenzen, de dagindeling, slaaphygiëne en fysieke activiteit.

Meer lezen…

Goed in je vel

Goed in je vel is een behandelmethode ontwikkeld voor jongeren (12-16 jaar) die last hebben van somatisch symptoomstoornis (ALK, SOLK). Goed in je vel bestaat uit een trainershandleiding en een werkboek voor de jongeren.

Meer lezen…

Goed in je vel - Behandelmethode ALK/SOLK

M@zl methode

M@ZL (Medische Advisering Ziek gemelde Leerling) richt zich op het terugdringen van ziekteverzuim door het vroegtijdig signaleren en begeleiden van scholieren met (verhoogd) ziekteverzuim.

Meer lezen bij het NJi

Supportive Parenting of Anxious Childhood Emotions (SPACE)

Het programma Supportive Parenting of Anxious Childhood Emotions (SPACE) leert ouders hoe ze hun eigen reacties op de angst van hun kind (waardoor angst kan floreren) kunnen vervangen door andere, meer ondersteunende reacties, gericht op acceptatie van de moeilijkheden, en op vertrouwen.

Meer lezen…

Space-programma (behandelmethode)

Tics

Tics - Therapeutenboek

Het Tics therapeutenboek ondersteunt bij de behandeling van kinderen (7-13 jaar) met een ticstoornis (zoals het syndroom van Gilles de la Tourette) en beoogt reductie van ernst en frequentie van tics.

Meer lezen…

Tics Therapeutenboek

Tics werkboek voor kinderen (en werkboek voor ouders)

Dit werkboek hoort bij het ‘Tics – Therapeutenboek‘. Kinderen en ouders werken aan vermindering in ernst en frequentie van de tic.

Meer lezen…

Tics Werkboek Voor Kinderen Boom Uitgeverij

Trauma en kindermishandeling

Don't hit my mommy

‘Don’t hit my mommy’ helpt kinderen en hun ouders om onder andere de wederkerigheid in hun relaties te herstellen en naar de normale ontwikkeling, adaptieve coping, en betrokkenheid bij dagelijkse activiteiten terug te keren.

Meer lezen…

behandelmethode Don't hit my mommy

EMDR, Eye Movement Desensitization and Reprocessing

Het doel van EMDR is het verwerken van herinneringen aan identificeerbare ingrijpende ervaringen, die het kind of de jongere hebben getraumatiseerd. Hierdoor verminderen de klachten ontstaan als gevolg van die herinneringen en het lijden dat daarmee gepaard gaat.

Meer lezen…

behandelmethode EMDR

EMDR Handboek

Het EMDR Handboek verschaft de clinicus een helder en uitgebreid kader om zich te bekwamen in de toepassing van EMDR in de dagelijkse behandelpraktijk.

Meer lezen…

behandelmethode Handboek EMDR

EMDR Praktijkboek

Het EMDR Praktijkboek is voor de clinicus die zich wil bekwamen in de toepassing van EMDR in de dagelijkse behandelpraktijk.

Meer lezen…

behandelmethode Praktijkboek EMDR

EMDR Casusboek

In het EMDR Casusboek beschrijven 25 Nederlandse therapeuten voorbeelden uit hun praktijk waarbij zij EMDR succesvol gebruikten.

Meer lezen…

behandelmethode Casusboek EMDR

Horizon

‘Horizon’ herstelt de negatieve gevolgen van het misbruik voor het vertrouwen en het (sociale)functioneren van het kind. Daaronder valt het voorkomen van symptomen van posttraumatische stress of, indien al aanwezig, het opheffen of verminderen van deze symptomen.

Meer lezen bij het NJi

behandelmethode Horizon

STEPS

‘Steps’ helpt niet reële gedachten over het seksueel geweld en het verminderen van herbelevingen, angst en het vermijdingsgedrag te corrigeren via psycho-educatie, praten en schrijven over de traumatische gebeurtenis, exposure in vivo, cognitieve herstructurering en terugvalpreventie.

Meer lezen…

behandelmethode Steps

Traumagerichte Cognitieve Gedragstherapie (TG CGT)

‘Traumagerichte Cognitieve Gedragsherapie (TG-CGT)’ heeft als doel ernstige traumagerelateerde symptomen als gevolg van seksueel misbruik of familiaal geweld te verminderen of te laten verdwijnen, en te bewerkstelligen dat het kind gerelateerde emotionele triggers kan beheersen.

Meer lezen…

behandelmethode Traumagerichte Cognitieve Gedragstherapie (TG-CGT)

Veilig opgroeien (Signs of Safety)

Signs of Safety (SofS) is bedoeld voor gezinnen met kinderen (0-18 jaar) waar (vermoedelijk) kindermishandeling plaatsvindt of de risico’s hierop groot zijn. Signs of Safety beoogt een veilige (opvoed)situatie voor kinderen te creëren.

Meer lezen bij het NJi

behandelmethode Veilig opgroeien (Signs of Safety)

Veilig, sterk en verder

De behandelmethode ‘Veilig, sterk en verder’ herstelt de veiligheid thuis aantoonbaar en laat de kinderen zich weer veilig te laten voelen bij hun ouders.

Meer lezen…

Video-feedback Intervention to Promote Positive Parenting and Sensitive Discipline (VIPP-SD)

‘Video-feedback Intervention to promote Positive Parenting and Sensitive Discipline (VIPP-SD)’ vermindert externaliserende gedragsproblemen bij kinderen door het versterken van ouderlijke sensitiviteit en het bevorderen van consistente maar sensitieve disciplinering.

Meer lezen bij het NJi

Video-feedback Intervention to Promote Positive Parenting and Sensitive Discipline (VIPP-SD) - behandelmethode

VoorZorg

‘VoorZorg ondersteunt’ verpleegkundigen bij zwangerschap en opvoeding om kindermishandeling en ernstige ontwikkelingsproblemen bij jonge kinderen te voorkomen.

Meer lezen bij het NJi

Vermijdende/restrictieve voedselinname (voedingsstoornis)