Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Multi-systeem therapie (MST)

‘Multi-systeem therapie (MST)’ is een behandelmethode voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar met ernstig antisociaal gedrag die gesloten uithuis geplaatst zijn of dreigen te worden en voor hun gezin.

Doelgroep

Multi-systeem therapie (MST) is een behandelmethode voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar met ernstig antisociaal gedrag die gesloten uithuis geplaatst zijn of dreigen te worden en voor hun gezin.

Doelstelling

Het doel van Multi-systeem therapie is om de systemen rondom een jongere zo te herstructureren dat de jongere succesvol kan zijn in school of werk, beter functioneert thuis en niet meer in aanraking komt met justitie om zo een gesloten uithuisplaatsing te voorkomen of te verkorten.

Aantal zittingen

Het aantal zittingen varieert, maar is meerdere keren per week in het gezin en met de verschillende systemen rondom het gezin, zoals school, wijkagent, vrienden, familie etc. Dit gedurende maximaal 5 maanden.

Vorm

Gezinsbezoeken en gesprekken met zogeheten ketenpartners (school, werkgever, politie, buurthuizen, (sport)clubs etc.). Na analyse van de factoren die de gedragsproblemen in stand houden, worden de belangrijkste factoren met het gezin en hun informele netwerk aangepakt en voortdurend vanuit verschillende perspectieven geëvalueerd. Om zo concrete, meetbare resultaten te halen die het verantwoordelijk gedrag van ouders en jongere verbeteren.

Uitvoerende(n)

Multi-systeem therapie (MST) wordt uitgevoerd in teams van 4 therapeuten die in hun dagelijks werk begeleid worden door één supervisor. Deze vijf personen worden op hun beurt weer door een MST expert begeleid d.m.v. een wekelijkse consultatie van alle casussen.

Voorbereiding

Multi-systeem therapie is een evidence based programma en moet aan een set van programma eisen voldoen. Deze worden, als onderdeel van een de programma-implementatie, uitgebreid beschreven in de management handleiding MST. Trainingen worden verzorgd door MST- Nederland en andere erkende instellingen (http://www.mstservices.com/training.php). Deze trainingen zijn alleen te volgen voor medewerkers van instellingen die het programma in zijn geheel invoeren.

Auteur: Hengeler, S.W., Schoenwald, S.K., Borduin C.M., Rowland M.D., & Cunningham P.B.
Uitgever: The Guilford Press.
ISBN: 978-1-60623-071-8

Auteur: Hengeler, S.W., Schoenwald, S.K., Borduin C.M., Rowland M.D., & Cunningham P.B.
Uitgever: The Guilford Press.
ISBN: 978-1-60623-071-8