Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

MBT-early

MBT-early (behandelmethode)

MBT-early is een vroege-interventieprogramma voor jongeren (12-18 jaar) die symptomen van borderline persoonlijkheidsstoornis beginnen te ontwikkelen. MBT-early focust op het stimuleren van de nieuwsgierigheid van jongeren en ouders naar hun eigen ‘mind’, naar wat ze precies voelen en denken, en hoe je van hieruit de betekenis van hun eigen en andermans gedrag kunt begrijpen.

Doelstelling

MBT-early heeft als doel om symptomen zo vroeg mogelijk te herkennen en een interventie aan te bieden om te voorkomen dat de problemen van jongeren erger of blijvend worden.

Doelgroep

MBT-early is bedoeld voor jongeren van 12 tot 18 jaar, die korter dan twee jaar problemen ervaren op het gebied van emotieregulatie, impulsief gedrag, negatief zelfbeeld/identiteit, suïcidaal gedrag en problemen in relaties met anderen.

Vorm/methode

De behandeling is gericht op het versterken van het mentaliserend vermogen van de jongere. Mentaliseren betekent het eigen gedrag en dat van anderen beter kunnen begrijpen vanuit gevoelens, gedachten, overtuigingen enzovoorts. De behandeling bestaat voornamelijk uit gesprekken met een individuele behandelaar. Tijdens deze gesprekken zoekt de jongere samen met de behandelaar en het gezin naar de kern van de problematiek, om daar duidelijk inzicht in te krijgen en veranderingen in het leven aan te brengen.

De behandeling duurt in totaal tien maanden, waarvan de intensieve fase vier maanden duurt, gevolgd door een boosterfase van zes maanden.

Onderbouwing

MBT heeft blijvend positief resultaat laten zien bij mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis.

De viersprong doet onderzoek naar MBT-early. Zij vergelijken deze met behandeling die jongeren met borderline symptomen normaal krijgen, namelijk cognitieve gedragstherapie. Ze onderzoeken of een behandeling die óók symptomen van borderline behandelt (MBT-early), beter helpt dan een behandeling die alleen angstige en/of depressieve klachten behandelt (CGT).
>> Meer informatie over het onderzoek

Ontwikkelaars

Anthony Bateman en Peter Fonagy zijn de grondleggers van de Mentalization-Based Treatment (MBT). Het Expertisecentrum MBT Nederland is verbonden aan het wereldwijze netwerk van het Anna Freud Centre (AFC). Zij zetten zich in voor de kwaliteit van behandelingen voor patiënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis door het aanbieden van erkende opleidingen en het stimuleren van onderzoek.

Beschikbaarheid en kosten

Training voor MBT-early is te volgen via het Expertisecentrum MBT Nederland.
>> Meer informatie en data

MBT-early (behandelmethode)