Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

FitNet (e-health)

Voor jongeren met chronische vermoeidheid

FitNet is een online cognitieve gedragstherapie (CGT) voor jongeren van 12 tot 18 jaar met het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS). De behandelmethode is volledig online. De deelnemers hebben uitsluitend via internet contact met gespecialiseerde behandelaars. Op de site vinden ze dagelijks informatie en opdrachten die zich onder andere richten op het verleggen van de aandacht van lichamelijke symptomen naar herstel, op het bewaken van grenzen, de dagindeling, slaaphygiëne en fysieke activiteit. De jongeren kunnen per e-mail contact opnemen met behandelaren. De behandeling duurt gemiddeld een halfjaar. Ouders worden actief bij deze behandelmethode betrokken.

Beschrijving

FitNet is een afkorting van Fatigue In Teenagers on InterNET (UK). FitNET is een online gedragstherapie voor kinderen en jongeren met CVS, het chronisch vermoeidheidssyndroom. Ze loggen in op de online behandelmethode om in contact te komen met een gedragstherapeut van het Nederlands Kenniscentrum Chronische Vermoeidheid die gespecialiseerd is in CVS bij kinderen.

Onderbouwing

Ouder onderzoek, uit 2001, van professor dr. Judith Prins en collega’s liet al zien dat de geprotocolleerde (offline) cognitieve gedragstherapie van het Nijmeegs Kenniscentrum Chronische Vermoeidheid een effectieve behandelmethode bij het chronisch vermoeidheidssyndroom kan zijn. Fitnet werd op dit protocol gebaseerd, en door dr. Elise van de Putte, professor dr. Gijs Bleijenberg en dr. Sanne Nijhof in een gerandomiseerd onderzoek onder 131 jongeren op effectiviteit onderzocht. De helft van de deelnemers kreeg de standaardbehandeling (offline CGT, individueel of in groepen, fysiotherapie of revalidatiebehandeling), de andere helft ontving de FitNet-therapie online, dus via internet. FitNet bleek geassocieerd met significant lager schoolverzuim, minder vermoeidheidsklachten en beter fysiek functioneren. Het toonaangevende blad the Lancet publiceerde het onderzoek, waardoor de online behandelmethode FitNet wereldwijd veel aandacht kreeg. Daarna is in 2021 een studie van E. Albers et. al. gepubliceerd. Hierin worden de resultaten van een behandeling met IMP-FITNET (een FITNET behandeling binnen een standaard behandelprotocol) vergeleken met de resultaten van een behandeling met FITNET binnen een RCT setting. De resultaten laten zien dat IMP-FITNET een veilige en effectieve behandelmethode is voor jongeren met CFS/ME binnen een standaard behandelprotocol. De veiligheid van jongeren die deze behandeling krijgen is niet in het gedrang volgens de uitkomsten van deze studie. De kans op meetbare achteruitgang van de klachten van de patiënt is laag en op gelijk niveau van wachtlijst condities (Albers et. al. 2021).

Beschikbaarheid behandelmethode

Alleen kinderen/jongeren met de diagnose chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) hebben toegang. Dit zal eerst moeten worden vastgesteld door de huisarts en/of een kinderarts.
Als de diagnose CVS is gesteld, kan de arts doorverwijzen naar het AMC in Amsterdam of naar het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht voor een intake.

Uitgever: Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht en AMC in Amsterdam