Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Fasetherapie

behandelmethode Relationeel gestoorde jongeren

Voor hechtingsgestoordheid is de fasetherapie ontwikkeld, het vervolg op de differentiatietherapie. Het hechtingsgestoorde kind heeft geen gelegenheid gehad zich te hechten. Het relationeel gestoorde kind leert differentiëren tussen voor hem of haar belangrijke volwassenen. De fasetherapie richt zich op relationele gestoordheid. 

Fasetherapie omvat het hele psychotherapeutische proces van relationeel gestoorde kinderen en jongeren. De kernactiviteit van het proces is de fasenbehandeling: iedere ontwikkelingsfase krijgt aandacht. Hierbij staat het probleem van de jongere -nabijheid wensen en nabijheid weren – centraal. In de fasetherapie gaat het om het ervaren van de voor elke leeftijdsfase kenmerkende nabijheidsvorm. Er wordt gesproken over ervaren, niet over in regressie gaan, ook niet over een reconstructie van een fase. Het gaat om het bewust ervaren van dat wat gemist is. Van tevoren wordt de Fasetherapie met het kind/de jongere doorgesproken, het kind moet het willen, er mag geen dwang gebruikt worden.

Doelgroep

Relationeel gestoorde kinderen en jongeren

Doelstelling

De verschillende nabijheidsvormen in de ontwikkeling van baby tot adolescent, fase na fase, ervaren. Het tweede aandachtspunt is gericht op zelfregulatie en zelfwaardering.

Opbouw van de Fasetherapie

De Fasetherapie bestaat uit drie behandelperiodes.

Behandelperiode 1

a. beginfase psychotherapie: in deze periode staat het wantrouwen centraal, de behandeling is gericht op het opbouwen van vertrouwen
b. voorbereiding groepsleiding of ouders

Behandelperiode 2

a. introductie nabijheidsfasen in de sessies door de therapeut
b. uitvoering van de nabijheidsfasenbehandeling door de eigen mentor / ouder / pleegouder
c. terugkoppeling in de sessies door de therapeut
d. afsluiting van de nabijheidsfasen

Behandelingperiode 3

a. vervolgbehandeling psychotherapie met het accent op interacties
b. vervolgbehandeling psychotherapie met het accent op zelfwaardering
Gezien elke fase 3 tot 6 maanden duurt, beslaat de hele behandeling een tijdsduur van ongeveer 2 jaar. Voor kinderen in een residentiële setting is dat langer, ongeveer 3 soms 4 jaar. In die gevallen hoeft het kind niet de hele periode in de setting te verblijven. Beter is als al in een beginfase plaatsing in een pleeggezin kan plaats vinden.

Vorm

In de fasetherapie wordt gebruik gemaakt van therapeuten en co-therapeuten, namelijk de ouders of verzorgers.

Uitvoerenden

Psychotherapeuten die zowel de opleiding differentiatietherapie als fasetherapie hebben gevolgd.

Voorbereiding

Cursus van twee dagdelen ( 1-differentiatietherapie, 2- fasetherapie). Beide dagdelen wordt de theorie afgewisseld met oefeningen. Het vervolg van de cursus bestaat uit 6 keer een dagdeel groepssupervisie en vaardigheidstraining verspreid over twee jaar, te beginnen twee à drie maanden na de theoriedagen.

Kosten

€ 975 exclusief btw