Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

E-healthjeugdnetwerk

Het E-healthjeugdnetwerk biedt overzicht van e-health voor de jeugd-ggz

Je wilt aan de slag met e-health, maar hoe zorg je voor effectiviteit en kwaliteit? Het E-healthjeugdnetwerk brengt de grote hoeveelheid creatieve en ondernemende initiatieven in de jeugd-ggz terug tot een realistisch aanbod. Topprogramma’s die wetenschappelijk onderbouwd zijn en een grote kans van slagen hebben met de hoogst haalbare kosteneffectiviteit. Het platform staat open voor alle professionals in de brede jeugdhulp.

Het E-healthjeugdnetwerk biedt overzicht van e-health voor de jeugd-ggz

Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie realiseerde een platform dat:

  • een dynamisch overzicht geeft van de toepassingen op e-healthgebied in de jeugd-ggz
  • deze toepassingen vergelijkt
  • doublures (zelfde doelgroep/stoornis/methode) en lacunes inzichtelijk maakt
  • ontwikkelaars uitnodigt hun initiatieven aan te melden, kennis te delen en samenwerkingspartners te vinden

Vervolg op het eBook

In 2013 publiceerden het Kenniscentrum het eBook ‘E-health in de jeugd-ggz’ (later ook gepubliceerd als website: ‘De staat van e-health in de jeugd-ggz’, een verrijkte inventarisatie van de beschikbare e-health-initiatieven in Nederland. Deze publicatie is bedoeld als gids voor professionals die aan de slag willen met e-health. Alle aspecten komen aan bod: van beleid (bij overheid, verzekeraars en jeugd-ggz) tot aan de soms weerbarstige en experimentele praktijk. In het hoofdstuk ‘Knelpunten en aanbevelingen’ schrijft auteur Jeroen Ruwaard over de wildgroei aan initiatieven. Ggz-instellingen en andere e-health-ontwikkelende partijen zijn los van elkaar het wiel aan het uitvinden, wat vaak resulteert in toepassingen die hetzelfde beogen voor dezelfde doelgroep.

Samenwerken voor kwaliteit…

Het Kenniscentrum moedigt álle spelers in de brede jeugdhulp dan ook aan om te kiezen voor samenwerking, al was het maar omdat het financieel niet realistisch is om als eenling topkwaliteit te leveren. Professionals in de jeugd-ggz die e-healthtoepassingen van de grond willen brengen, zijn gebaat bij middelen waarmee ze in die beginfase beter gefundeerde keuzes kunnen maken en de juiste kennispartners kunnen kiezen, zodat hun ideeën kansrijker worden. Daar bieden we met het E-healthjeugdnetwerk de mogelijkheden voor.

… en voor kosteneffectiviteit

Het E-healthjeugdnetwerk levert direct substantieel geld op door te snoeien in ontwikkeling en implementatie. Het voorkomt dat partijen bestaande en beschikbare kennis nog eens ontwikkelen. Het voegt initiatieven samen die hetzelfde doel op dezelfde manier nastreven. En het maakt mogelijk dat ook voor de ‘kleine stoornissen’ een budget beschikbaar komt en oplossingen kunnen worden ontwikkeld. Zo draagt het Kenniscentrum bij aan kwaliteitsverhoging van toepassingen die waarde toevoegen aan de behandeling van jeugdigen met ernstige psychische problemen, aan een optimale bundeling van kennis en aan samenwerking in de brede jeugdhulp.

Meer informatie

Het E-healthjeugdnetwerk bestaat sinds oktober 2022 niet meer. Vragen? Neem contact op met projectleider Jeroen Büchli via j.buchli@kenniscentrum-kjp.nl of (030) 22 70 415.