Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Patiëntenorganisaties en ouderverenigingen

Ouders en/of kinderen werken mee aan alle projecten van het Kenniscentrum. Daarnaast is er een structureel samenwerkingsverband met vier patiëntenorganisaties en ouderverenigingen.

Balans, vereniging voor ouders

Balans, vereniging voor ouders versterkt de positie van kinderen en jongeren met ontwikkelingsproblemen bij leren en/of gedrag. Dit doet Balans door belangenbehartiging en uitwisseling van kennis en ervaringen tussen ouders, zorg, wetenschap en politiek.

De Angst, Dwang en Fobiestichting (ADF)

De ADF stichting is een landelijke patiëntenvereniging die zich inzet voor mensen met angst- en dwangklachten. De ADF stichting zet zich in om goede behandelingsmogelijkheden voor iedereen toegankelijk en inzichtelijk te maken. Desgewenst kunnen zij doorverwijzen naar een professionele hulpverlener, die veel ervaring heeft met de behandeling van angst- of dwangklachten. De ADF stichting geeft informatie en een persoonlijk advies.

Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA)

De NVA geeft mensen met autisme en hun naasten een stem en zorgt dat zij gehoord worden. De NVA is de organisatie in Nederland die vanuit het perspectief van mensen met autisme en hun naasten bouwt aan een autismevriendelijke maatschappij; een maatschappij waarin mensen met autisme optimaal geïntegreerd, geaccepteerd en zelfredzaam zijn.

Stichting Gilles de la Tourette

De Stichting Gilles de la Tourette is een organisatie voor iedereen die betrokken is bij het syndroom van Gilles de la Tourette: patiënten, lotgenoten, ouders, familieleden en bekenden, zorg- en hulpverleners, leerkrachten, behandelaars, onderzoekers en andere geïnteresseerden. De stichting streeft ernaar om in nauwe samenwerking meer bekendheid te geven aan de aandoening, de vroegtijdige opsporing ervan en aan de behandelmogelijkheden. Verder behartigt de stichting de positie en belangen van patiënten en hun omgeving. Ook bevordert de stichting wetenschappelijk onderzoek naar oorzaken en behandeling van Tourette.

Andere patiënten- en ouderorganisaties