Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Beroepsverenigingen

Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie werkt regelmatig samen met beroepsverenigingen, zoals de NVvP, de VKJP en het NIP.

Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)

De NVvP is de wetenschappelijke beroepsvereniging van psychiaters. Ruim 3500 psychiaters (in opleiding) zijn lid van de vereniging. De NVvP zet zich in voor een goede psychiatrische patiëntenzorg in Nederland en investeert in zaken waardoor psychiaters kwalitatief goed hun werk kunnen doen, zoals opleiding, bij- en nascholing en het verwerven van wetenschappelijke kennis.

Vereniging voor Kinder-en Jeugdpsychotherapie (VKJP)

De VKJP is de wetenschappelijke en specialistische vereniging voor kinder- en jeugdpsychotherapeuten.
Al 40 jaar brengt de VKJP vakgenoten samen uit verschillende therapeutische scholen en met diverse achtergronden.
Het belangrijkste doel van de vereniging is het bevorderen van de ontwikkeling en het bewaken van de kwaliteit van de psychotherapie voor kinderen, jeugdigen en hun omgeving.

Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)

Het NIP is de grootste beroepsvereniging van psychologen in Nederland. De vereniging behartigt de belangen van haar leden en biedt hen een platform voor het uitwisselen van kennis. Daarnaast bevordert het NIP de psychologiebeoefening in het algemeen.

Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie (VGCt)

De VGCt is de onafhankelijke wetenschappelijke vereniging voor cognitief gedragstherapeuten en cognitief gedragstherapeutisch werkers in Nederland. De vereniging zet zich in voor een kwalitatief hoogwaardig en wetenschappelijk verantwoorde ontwikkeling én uitoefening van de cognitieve gedragstherapie. De VGCt doet dit door het handhaven en vergroten van de kwaliteit en door permanente scholing van haar leden.

Nederlandse Vereniging van Gz-Psychologen (NVGzP)

De NVGzP is de vereniging van en voor BIG-geregistreerde psychologen: gz-psychologen, klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen.

Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO)

De Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen, is een landelijk opererende beroepsvereniging. Doel van de vereniging is om de kwaliteit van de beroepsuitoefening van haar leden – (ortho)pedagogen en onderwijskundigen – te waarborgen en te bevorderen, en de belangen van haar leden op een herkenbare manier te behartigen.

Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP)

De Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten is de vereniging van en voor de vrijgevestigde eerstelijns/gz-psychologen, psychotherapeuten en klinisch (neuro)psychologen in Nederland.

Vereniging EMDR Nederland

De doelstellingen van de Vereniging EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) Nederland zijn:

  • het bevorderen van de toepassing en de ontwikkeling van EMDR in Nederland
  • kwaliteitsbewaking van de toepassing van EMDR
  • het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek

Kentalis

Kentalis is er voor iedereen voor wie horen, zien of communiceren niet vanzelfsprekend is. Kentalis biedt onderzoek, zorg en onderwijs voor mensen met beperkingen in horen en communiceren doordat ze doofblind, doof of slechthorend zijn. Of omdat ze communicatieproblemen hebben door een taalontwikkelingsstoornis of autisme met problemen in spraak en taal. Sommige van deze mensen hebben ook nog een verstandelijke beperking of motorische of psychiatrische problemen.

Kentalis is er voor cliënten en leerlingen, en voor hun omgeving, Kentalis biedt ondersteuning aan ouders en verzorgers en adviseert scholen, huisartsen, kinderdagverblijven en andere instanties over communicatieproblemen en taalontwikkeling.