Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Brancheverenigingen

Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie heeft relaties opgebouwd met een aantal brancheverenigingen.

Jeugdzorg Nederland

Jeugdzorg Nederland behartigt de belangen van ondernemers in de jeugdzorg en treedt op als werkgeversorganisatie. Vrijwel alle organisaties die vallen onder de Wet op de jeugdzorg zijn lid. Jeugdzorg Nederland biedt zelf geen directe zorg voor de jeugd, maar schept de voorwaarden waaronder haar leden hun werk optimaal kunnen doen.

De Nederlandse ggz

De Nederlandse ggz: vertegenwoordigt ruim honderd organisaties in de ggz. Daar werken zo’n 89.000 mensen (90% van het totale aantal mensen werkzaam in de zorg), zij verlenen zorg aan bijna een miljoen patiënten per jaar.

Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN)

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland vertegenwoordigt aanbieders van zorg- en dienstverlening aan mensen met een handicap. De VGN behartigt pro-actief de collectieve belangen van haar leden. Binnen de gehandicaptenzorg werken ongeveer 168.000 werknemers voor ruim 195.000 cliënten. De VGN streeft naar gunstige voorwaarden en een actieve belangenbehartiging op het vlak van financiering, wet- en regelgeving, werkgeverszaken en inhoud van de zorgverlening.

Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra (VOBC)

De Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra is het samenwerkingsverband van instellingen voor behandeling en begeleiding van kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblematiek. De VOBC ontwikkelt inhoudelijk de LVB-zorg en realiseert de juiste randvoorwaarden voor de LVB-instellingen, opdat zij in staat zijn en blijven om de kwalitatief hoogwaardige zorg te bieden die cliënten vragen.