Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Internationale partners

Met de hieronder beschreven internationale organisaties werkt het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie samen.

European Society for Child and Adolescent Psychiatry (ESCAP)

De doelen van ESCAP zijn:

  • bevorderen van de Europese kennis over en vaardigheden met kinder- en jeugdpsychiatrie
  • faciliteren en verdiepen van de relaties tussen Europese landen over geestelijke gezondheidszorg
  • verspreiden van onderzoeksresultaten en ervaring via rapporten en de organisatie van wetenschappelijke conferenties en bijeenkomsten
  • samenwerken met internationale organisaties met verwante doelstellingen

International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions (IACAPAP)

De IACAPAP maakt zich sterk voor verbetering van beleid over, uitoefening van en onderzoek naar geestelijke gezondheidszorg en ontwikkeling van kinderen en jongeren en hun gezinnen. De IACAPAP doet dit door verschillende disciplines te laten samenwerken: psychiatrie, psychologie, maatschappelijk werk, kindergeneeskunde, volksgezondheid, verpleegkunde, onderwijs, de sociale wetenschappen en andere relevante disciplines.

European Association for Forensic Child and Adolescent Psychiatry, Psychology and other involved Professions (EFCAP)

De doelstellingen van EFCAP zijn:

  • verbeteren en faciliteren van internationale samenwerking op het gebied van wetenschappelijk onderzoek ter bevordering van interdisciplinaire educatie
  • uitwisselen van onderzoeksgegevens, praktische ervaringen en innovatief onderzoek en nieuwe behandelmethoden
  • verzamelen van informatie om bij te dragen aan nationaal en Europees beleid over kinderen en jongeren
  • vergroten van bewustzijn over de noodzaak om justitiële systemen continu te veranderen ten bate van de ontwikkeling van kinderen en jongeren

Integrated Care Foundation

De Integrated Care Foundation brengt mensen samen om wetenschap, kennis en de adoptie van beleid voor geïntegreerde zorg te stimuleren. Dit doet de Foundation door ideeën te ontwikkelen en deze uit te wisselen tussen academici, onderzoekers, managers, behandelaars en beleidsmakers, en zorggebruikers en zorgverleners over de hele wereld.