Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Nieuws

Draag bij aan onderzoek naar communicatie over ADHD-medicatie

Jongen bekijkt pil

Goede communicatie tussen jongeren en hun behandelaar bepaalt mede het succes van een behandeling met medicijnen. Onderzoeksinstituut Nivel en het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie onderzoeken samen hoe de gesprekken over ADHD-medicatie in de spreekkamer verlopen. Het onderzoeksteam zoekt kinder- en jeugdpsychiaters en verpleegkundig specialisten die die ADHD-medicatie voorschrijven en mee willen doen. Wat dat oplevert? Meer inzicht in je gesprekken met jongeren en ouders en in jouw communicatiestijl. Én je draagt bij aan een communicatiebijsluiter voor ADHD-medicatie, met concrete tips voor collega’s, jongeren en ouders, voor nog betere gesprekken over medicijnen in de spreekkamer.

Over welk onderzoek gaat het?

Jongeren die ADHD-medicatie voorgeschreven krijgen blijven na een consult nog weleens zitten met vragen. Dit onderzoek van het Nivel en het Kenniscentrum wil meer inzicht krijgen in hoe de communicatie in de spreekkamer verloopt. De onderzoekers nemen hiervoor gesprekken tussen behandelaars en jongeren (en hun ouders) op video op, en spreken deze samen met de psychiater door. De onderzoeksresultaten leiden tot tips voor zorgverleners, jongeren en ouders om de gesprekken over medicijnen voor ADHD te verbeteren.

>> Lees meer over dit onderzoeksproject

Wie kunnen er meedoen?

Kinder- en jeugdpsychiaters en verpleegkundig specialisten die ADHD-medicatie voorschrijven. Het kan zowel gaan om een eerste consult als om een herhaalconsult.

Meer weten of aanmelden?

Neem contact op met het projectteam:

Prof. dr. Sandra van Dulmen, projectleider: s.vandulmen@nivel.nl, tel: 030-2729703
Dr. Marcia Vervloet, senior onderzoeker: m.vervloet@nivel.nl, tel: 030-2729713.
Saskia Gomez-Liefting, beleidsmedewerker: s.liefting@kenniscentrum-kjp.nl, tel: 06 868 020 22

>> Download de informatiebrief voor zorgverleners

Wat levert meedoen op?

  • Je krijgt inzicht in jouw gesprekken met jongeren en ouders over ADHD-medicatie
  • Je krijgt meer inzicht in jouw communicatiestijl
  • Je krijgt inzicht in de strategieën die je inzet om jouw communicatie aan te laten sluiten bij het begripsniveau van de patiënt
  • Je draagt bij aan het ontwikkelen van een communicatiebijsluiter bij ADHD-medicatie

Hoe gaat het in zijn werk?

  • Het Nivel neemt vijf consulten op video op, waarin je medicatie voorschrijft. De jongere met wie je in gesprek bent komt niet in beeld. Het opnemen kost je geen extra tijd: een onderzoeksassistent van het Nivel zet de camera aan en uit. Deze onderzoeksassistent is niet aanwezig bij het consult zelf. De opnames vinden plaats tot april 2023.
  • In een gesprek met de onderzoeker kijk je een aantal vooraf geselecteerde fragmenten uit de consulten terug en reflecteert daarop. Dat kost ongeveer 1 uur tijd. Het gesprek vindt een aantal weken na de opnames plaats. Het Nivel heeft veel ervaring met dit soort gesprekken.
  • Het onderzoeksteam regelt alle logistiek met degene in jouw organisatie die de afspraken met patiënten plant. En probeert om in een paar dagen alle opnames te plannen op voor jou geschikte momenten.
  • De onderzoeksassistent van het Nivel informeert de jongere die deelneemt aan het gesprek, en vraagt toestemming (informed consent). Dat gebeurt voorafgaand aan het consult.
  • Je ontvangt achteraf deskundige terugkoppeling op je communicatievaardigheden en een onkostenvergoeding van €250,-.
  • De video-opnames zijn alleen bestemd voor wetenschappelijk onderzoek van het Nivel en het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie. De opnames worden opgeslagen in de Databank Communicatie van het Nivel, worden nooit openbaar gemaakt en kunnen niet voor juridische doeleinden gebruikt worden.

Er mogen zich meerdere zorgverleners per afdeling aanmelden voor het onderzoek.

>> Informatiebrief voor zorgverleners: meer over de toestemmingsprocedure, privacy en veiligheid van data

Onderzoeksinstituut Nivel

Tags