Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Nieuws

Kenniscentrum versterkt Kinderrechtencollectief met kennis over mentale gezondheid

Kind hinkelt op een plein

Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie heeft zich aangesloten bij het Kinderrechtencollectief. Hierin komen verschillende organisaties samen op voor de rechten van het kind. Extra kennis en kunde is welkom om de slagkracht van het netwerk te vergroten. Het Kenniscentrum draagt vanaf nu bij met kennis over de specialistische jeugdhulp. Experts uit het Kenniscentrumnetwerk dachten mee over mentale gezondheid voor een nieuwe rapportage aan het VN-Kinderrechtencomité.

In het Kinderrechtencollectief komen onder meer Defence for Children, Stichting Kinderpostzegels, de Nationale Jeugdraad, Save the Children, Terre des Hommes, UNICEF en sinds kort ook het Kenniscentrum samen op voor de rechten van kinderen zoals die zijn vastgelegd in het VN-Kinderrechtenverdrag. De partners bundelen hun krachten en geven kinderen een stem. Het collectief brengt organisaties actief samen, stimuleert kennisuitwisseling en zet aan tot gezamenlijke actie.

Hoe staat het ervoor in Nederland?

De Nederlandse overheid legt eens in de vijf jaar verantwoording af aan het Kinderrechtencomité van de VN: hoe gaat het met de kinderrechten in Nederland? Ngo’s delen in een eigen rapportage aan het Kinderrechtencomité hun visie op de kinderrechtensituatie; het Kinderrechtencollectief verzorgt die ngo-rapportage.

Meedenken over mentale gezondheid

Experts van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie dachten voor deze rapportage mee over mentale gezondheid. Het Kenniscentrum deed aanbevelingen op het gebied van toegang tot de ggz, isolatie van kinderen in psychiatrische zorg en diagnose en (over)medicatie bij ADHD. Het Kinderrechtencollectief overhandigt de ngo-rapportage op 30 april 2021 aan Paul Blokhuis, demissionair staatssecretaris van VWS.