Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Nieuws

Groot onderzoek voor betere behandeling in coronatijd – Interview met Tinca Polderman (DREAMS)

Jongen rent over het strand achter vogels aan

Vier academische instellingen voor kinder- en jeugdpsychiatrie sloegen begin 2020 de handen ineen (Accare, LUMC Curium, Karakter en Levvel) om het onderzoekscohort DREAMS te starten. Zij konden destijds niet bevroeden hoe nuttig deze samenwerking direct zou zijn. Al in april startten zij een onderzoek naar de mentale gezondheid van kinderen met psychische problemen tijdens de coronacrisis.

Tinca Polderman vertelt over dit onderzoek, dat als doel heeft om inzicht te krijgen in de specifieke mentale problemen – of juist positieve effecten – die de coronacrisis heeft op kinderen en jongeren in kinder- en jeugdpsychiatrie in Nederland. “We zijn zelf vrij klein begonnen met het onderzoek. Met de subsidie van ZonMw, die later volgde, konden we sneller grotere stappen zetten.

Een belangrijk deel van het onderzoek gaat over het vergelijken van data. Naast de gegevens van kinderen die behandeling in de kinder- en jeugdpsychiatrie krijgen, is er ook een Nederlandse normgroep. “Zo kun je analyseren of jeugdigen met ernstige psychische problemen anders reageren op de coronacrisis dan Nederlandse kinderen zonder voorafgaande mentale problemen. En krijg je eerste inzichten in de mogelijkheden om de zorg met de uitkomsten aan te passen en te verbeteren.”

Grote, diverse onderzoekspopulatie

Het onderzoeksteam gebruikt DREAMS-data verkregen via voormetingen (onder andere middels de veelgebruikte vragenlijsten CBCL, SDQ en via ROM). Later hebben de onderzoekers nog een tweede normgroep toegevoegd met gegevens uit het Nederlandse Tweelingenregister (vooral CBCL). Ten slotte heeft ook de Lerende Databank zich aangesloten. Zij beschikken over data van twintig jeugdzorginstellingen (ook CBCL, en verkorte CBCL). Het Covid-19-onderzoek naar mentale gezondheid put dus uit data over vier groepen kinderen en jongeren met deels unieke en deels overlappende data over voor-, tijdens- en – straks hopelijk – nametingen.

Deze grote onderzoekspopulatie zorgt voor uitkomsten die je niet met kleine populaties kunt krijgen. Zo breng je beter in kaart welke factoren het ontstaan, het verloop en het effect van de behandeling van problemen bepalen.

Beoogde resultaten van het Covid-19-project waarin DREAMS de leiding heeft

De onderzoekers richten het onderzoek zo in dat ze straks concrete aanbevelingen op drie niveaus kunnen doen:

  • micro: adviezen voor passende zorg aan het individuele kind in de klinische praktijk, bijvoorbeeld verschillend per stoornis
  • meso: adviezen om zorg op lokaal niveau af te stemmen op basis van regionale verschillen
  • macro: adviezen op landelijk niveau, bijvoorbeeld: hoe je op school beter met kinderen over de effecten van corona kunt praten

Polderman en haar collega’s zijn voor DREAMS nu al bezig met een zogenoemd profile paper, waarmee ze de data van de vier betrokken instellingen over de periode 2015-2019 beschikbaar stellen en onder andere presenteren als analyse in een wetenschappelijke publicatie.

Betere zorg voor jeugdigen met én zonder psychische problemen

Met de unieke samenwerking, de grote onderzoekspopulatie en de beschikbare middelen legt DREAMS bloot waar kansen liggen om de behandelpraktijk te verbeteren en meer te bewegen naar zorg afgestemd op het individuele kind.

Meer weten?

U kunt contact opnemen met Tinca Polderman via tinca.polderman@amsterdamumc.nl.