Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Nieuws

Eerste reeks StroomOP, de podcast voor steeds betere jeugdhulp

Stroomop Podcast Blackwhite

In een serie podcasts zoekt jeugdhulpbeweging StroomOP uit hoe de hulp aan kinderen, jongeren en hun ouders beter kan. Wat is ervoor nodig om complexe problemen zoveel mogelijk vóór te blijven? Hoe kunnen professionals samenwerken bij de organisatie van ondersteuning en zorg? En wat helpt jongeren en hun ouders om de hulp te vinden die ze nodig hebben?

In acht afleveringen vertellen bevlogen jeugdhulpverleners hoe de hulp eerder, beter, passender en liefdevoller kan en wat ‘stroomopwaarts werken’ mogelijk maakt. Wetenschapsjournalist Malou van Hintum presenteert de podcast.

Aflevering 1: Hoe minder JeugdzorgPlus, hoe beter

Kinderen en jongeren moeten zo thuis mogelijk opgroeien.

Hoe ontredderd, boos of onaangepast jongeren zich ook gedragen, ze horen niet achter gesloten deuren. De beste JeugdzorgPlus is een JeugdzorgPlus die niet meer bestaat, vinden Suzan Terweij (Parlan) en Joost Richards (Via Jeugd).

Wetenschapsjournalist Malou van Hintum spreekt met Suzan Terweij, hoofd zorgontwikkeling en betrokken bij Transferium, de jeugdzorgplus-afdeling van Parlan en Joost Richards, hoofd zorgpadontwikkeling en innovatie bij Via Jeugd, een jeugdzorgplus-organisatie.

Aflevering 2: Voor veilig opgroeien bestaat geen recept

Risico’s en niet-weten (ver)draag je samen.

Besef als hulpverlener dat je werk doet waarin maakbaarheid een illusie is en veiligheid veel definities heeft, zeggen Sanne Eggen (Team Jeugd gemeente Brunssum) en Anita Kraak (Nederlands Jeugdinstituut).
Wat daarbij niet helpt: uit angst voor je eigen veiligheid de boel op papier dichttimmeren. Wat veiligheid in gezinnen wel helpt: met lef inzetten op verbinding en vertrouwen.
In deze tweede podcast spreekt wetenschapsjournalist Malou van Hintum met gedragswetenschapper Sanne Eggen van Team Jeugd, gemeente Brunssum en arts Anita Kraak van het Nederlands Jeugdinstituut.

Aflevering 3: Hulp op maat geef je samen

Netwerkjeugdhulp in de praktijk: Nijkerk en het Utrechtse model

Wie ouders en kinderen goed wil helpen, moet twee dingen doen, zeggen Maya Hofhuis (orthopedagoog-generalist bij KOOS Utrecht, specialistische jeugdhulp) en Janine de Winkel (procesregisseur Jeugdwet gemeente Nijkerk). Een: ga naast gezinnen staan. Twee: werk samen met iedereen – zowel binnen als buiten de jeugdhulp – die kan bijdragen aan een oplossing. Wat daarbij enorm helpt: schaf de minutenregistratie, het ‘op- en afschalen’ en de ‘productcode’ af.
In deze podcast spreekt Malou van Hintum met Maya Hofhuis, orthopedagoog-generalist bij KOOS Utrecht, specialistische jeugdhulp, en met Janine de Winkel, procesregisseur Jeugdwet gemeente Nijkerk.

Aflevering 4: Vroegsignalering en vroeghulp kunnen ontwikkelingsproblemen voorkomen

Geef tijdig ondersteuning zonder op voorhand te medicaliseren.

Hulpverleners moeten het niet pluis-gevoel van ouders serieus nemen, en zich bij alarmsignalen niet beperken tot watchful waiting. Tegelijk is het ook onverstandig om problemen op voorhand te medicaliseren.
Dat zeggen Iris Servatius (Karakter, Nijmegen) en Anne-Riet van Haaren (regionaal ambassadeur Integrale Vroeghulp). Effectieve vroegsignalering vereist samenwerking tussen alle voor jonge kinderen relevante specialisten. Zo worden oorzaken van gedragsproblemen helder en is hulp op maat mogelijk.

Aflevering 5: Elk kind verdient een thuis

Zorg voor een vaste plek en zo veel tijd als nodig.

Jongeren die worden doorgeschoven van de ene naar de andere jeugdinstelling, verdienen een plek waar ze onvoorwaardelijk mogen blijven. Waar ze boos, moeilijk en vervelend mogen zijn, zonder risico op straf of overplaatsing. Alleen zo kunnen ze vertrouwen opbouwen in de buitenwereld en zichzelf, en zelfstandig worden. Dat zeggen Karen de Ruiter (GZ-psycholoog en gedragskundige, Parlan) en Alex de Bokx, (oprichter van de Dushi-huizen).

Aflevering 6: Kinderen en ouders behandel je samen

Problemen los je niet op als je de context negeert waarin ze ontstaan.

Het heeft zelden zin om kinderen los van hun ouders te behandelen, zeggen Femy Wanders (klinisch psycholoog, behandelaar bij Accare) en Jessica Vervoort (orthopedagoog-generalist bij Koraal en onderzoeker). Want kinderen met problemen hebben vaak ouders die ook hulp kunnen gebruiken. Samen en gelijktijdig behandelen, dus. Zo mogelijk thuis, zo nodig in een instelling. Dat laatste gebeurt bij de behandelmethode KINGS, Kind In Gezond Systeem.
In StroomOP, de podcast voor steeds betere jeugdhulp, gaan we op zoek naar hoe we kinderen met complexe problemen de juiste steun en begeleiding kunnen geven, waardoor ze stevig in het leven kunnen staan. Ook willen we leren wat ervoor nodig is om complexe problemen zo veel mogelijk vóór te blijven. In acht afleveringen vertellen bevlogen jeugdhulpverleners hoe volgens hen de jeugdhulp beter kan. Vandaag beter dan gisteren, en morgen beter dan vandaag. De podcast wordt gepresenteerd door wetenschapsjournalist Malou van Hintum .

Aflevering 7: Elk perspectief en alle kennis telt

Vergeet de ervaringsdeskundigen en de kinderen niet.

Hulpverleners zijn niet alwetend als het om hulpverlenen gaat, ook al hebben ze ervoor doorgeleerd. Ervaringen van mensen zijn net zo goed bronnen van kennis, zegt Mohini Awadhpersad (ggz-agoog en ervaringsprofessional). Het is daarnaast belangrijk om ieders perspectief mee te nemen. Oók het perspectief van kinderen en jongeren, benadrukt Xavier Moonen (bijzonder hoogleraar gespecialiseerd in participatie en inclusie). Want zij worden nog te vaak overgeslagen.
In StroomOP, de podcast voor steeds betere jeugdhulp, gaan we op zoek naar hoe we kinderen met complexe problemen de juiste steun en begeleiding kunnen geven, waardoor ze stevig in het leven kunnen staan. Ook willen we leren wat ervoor nodig is om complexe problemen zo veel mogelijk vóór te blijven. In acht afleveringen vertellen bevlogen jeugdhulpverleners hoe volgens hen de jeugdhulp beter kan. Vandaag beter dan gisteren, en morgen beter dan vandaag. De podcast wordt gepresenteerd door wetenschapsjournalist Malou van Hintum.

Aflevering 8: Op welke school je ook zit, alle kinderen verdienen gelijke onderwijskansen

Voor gelijke onderwijskansen moeten onderwijs en zorg de handen ineen slaan.

Voor de onderwijskansen van kinderen mag het niet uitmaken of ze regulier of speciaal onderwijs volgen, vindt Martijn Zaal, regiodirecteur bij iHUB, een organisatie die onderwijs en zorg integreert. En hulpverleners moeten begrijpen dat goed onderwijs belangrijk bijdraagt aan mentale veiligheid. Want wat je aandacht geeft, groeit: zorgproblemen, of onderwijskansen. Ook is het belangrijk om ouders bij onderwijs en behandeling te betrekken, zegt Chantal Andres, orthopedagoog-generalist bij Ambiq. Zoals het onderwijszorgarrangement STA – School, Thuis, Ambiq – doet. Want moeilijk lerende kinderen hebben vaak ook een moeilijke thuissituatie. Kinderen goed helpen op school betekent daarom ook: hun ouders ondersteunen.