Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Begeleiden op school en omgaan met afwijkend gedrag

In het algemeen hebben kinderen met een psychische stoornis meer aandacht nodig dan andere kinderen. En bovendien gerichte, specifieke aandacht. Niet alleen de rol van observator en informant van de behandelaar, maar ook deze specifieke begeleiding – de extra contacten met de ouders inbegrepen – vergen extra tijd en energie van de leerkracht.

Enige kennis van hun stoornis en de kenmerken daarvan is noodzakelijk om leerlingen met psychische problemen te kunnen begrijpen. Daar is deze website voor bedoeld. Behalve algemene tips en adviezen, worden regelmatig hoofdstukken toegevoegd over specifieke stoornissen. Is de diagnose bekend, dan kan de leerkracht alle kennis daarover opzoeken. Is dat nog niet het geval, dan zal de leerkracht vooral veel contact met ouders moeten onderhouden en een bijdrage leveren aan de diagnostiek en behandeling door deskundigen.

Om het gedrag van een kind met psychische problemen in banen te leiden, kan de leerkracht putten uit beproefde opvoedvaardigheden ontleend aan de gedragstherapie. Een aantal daarvan is goed onderzocht en effectief gebleken, zoals ‘positieve en negatieve versterking’.