Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Welke vormen van depressie zijn er?

Een depressie wordt bij kinderen vaak niet herkend, omdat zij vaak nog niet het typische depressieve gedrag vertonen waar depressie bij volwassenen om bekend staat. Bij jonge kinderen met een depressie valt vooral op dat zij makkelijk van hun stuk worden gebracht. Depressieve kinderen kunnen somber zijn, maar zijn dat niet de hele tijd – ze kunnen soms ook plezier maken.

Een kind heeft een depressie wanneer het gedurende ten minste twee weken minstens een van de volgende kenmerken vertoont:

 • Een zeer sombere stemming gedurende het grootste deel van de dag, bijna elke dag.
 • Een ernstig verlies van interesse in alle of bijna alle activiteiten gedurende het grootste deel van de dag, bijna elke dag.

Daarnaast heeft het kind ook last van minstens vijf van de volgende verschijnselen:

 • Eetproblemen (heel veel of juist heel weinig eten) en veranderingen in het gewicht.
 • Slaapproblemen.
 • Boos, geagiteerd en rusteloos zijn, of juist geremd.
 • Vermoeidheid en verlies van energie.
 • Onrustig bewegen of juist ‘bewegingsarmoede’ (psychomotore gejaagdheid of geremdheid).
 • Gevoelens van waardeloosheid of overmatige schuldgevoelens.
 • Concentratieproblemen, vertraagd denken en besluiteloosheid.
 • Gedachten aan dood of zelfdoding.
 • Voelt zich kwetsbaar.

Een lichte vorm van depressie die minimaal een jaar duurt is de persisterende depressieve stoornis(vroeger: dysthyme stoornis of dysthymie). De verschijnselen lijken erg op die van de depressie, maar zijn veel minder intens. Iemand met dysthymie kan wel sociaal functioneren, maar het ontbreekt aan levenslust. De omgeving ervaart de persoon met een persisterende depressieve stoornis als somber, humorloos en zuur. Het is begrijpelijk dat dit vaak tot sociaal isolement leidt.

De kenmerken van depressie zijn gelijk voor jongens en meisjes.