Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Repetitive behaviour in autism: imaging pathways and trajectories

Cover Repetitive Behaviour Autism

Dit proefschrift beschrijft studies die met beeldvormende technieken de ontwikkeling van hersenen met autisme in kaart brengen.

Uit deze studies blijkt dat een netwerk in het brein waarvan wij aantonen dat het betrokken is bij één van de drie symptoomgroepen van autisme (repetitief en rigide gedrag) zich anders ontwikkelt met leeftijd bij mensen met autisme. Ook laten we zien dat er in dit netwerk veranderingen zijn in de grijze en witte stof van de hersenen van mensen met autisme.

Dit proefschrift :

  • Laat zien dat een veranderde ontwikkeling van corticostriatale grijze en witte stof een rol speelt bij autisme en in het bijzonder bij het repetitieve en rigide gedrag waardoor deze ontwikkelingsstoornis gekenmerkt wordt.
  • Benadrukt dat de hersenen niet beschouwd moeten worden als een ongedifferentieerde statische entiteit of als een verzameling van geïsoleerde structuren en regio’s, maar als een complex van netwerken waarbinnen en waartussen uitgebreide informatie-uitwisseling plaatsvindt.
  • Toont de dynamiek van autisme aan: niet zozeer het eindproduct, maar het traject van hersenontwikkeling lijkt het meest verstoord. Dit vraagt om toekomstig onderzoek dat in het bijzonder aandacht besteedt aan ontwikkeling, bij voorkeur met een longitudinale studie-opzet.
  • Benadrukt dat er belang bij is in toekomstige onderzoeksstrategieën de klinische heterogeniteit van autisme in acht te nemen door het blikveld te beperken: het onderzoek te beperken tot homogene en goed gekarakteriseerde subgroepen.
  • Benadrukt dat er belang bij is in toekomstige onderzoeksstrategieën de klinische heterogeniteit van autisme in acht te nemen door het blikveld te verruimen: het onderzoek uit te breiden naar andere ziektebeelden met een overlappende symptomatologie.
Cover Repetitive Behaviour Autism

Auteur: Marieke Langen
Uitgever: Ipskamp Drukkers
Jaar van publicatie: 2009
ISBN: 978-90-939-5216-8

Auteur: Marieke Langen
Uitgever: Ipskamp Drukkers
Jaar van publicatie: 2009
ISBN: 978-90-939-5216-8