Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Problem behavior in Dutch preschoolers

Het doel van het onderzoek, waarover in dit proefschrift gerapporteerd werd, was om de waarde vast te stellen van een gestandaardiseerde oudervragenlijst voor de beoordeling van emotionele en gedragsproblemen en om het voorkomen van probleemgedrag bij kinderen van 2-3 jaar en daarmee samenhangende variabelen te onderzoeken.

Het is moeilijk is om probleemgedrag bij peuters en jonge kleuters te diagnosticeren als afwijkend of gestoord, vanwege de fluctuaties in moeilijk gedrag op deze leeftijd en vanwege het feit dat het om relatief gewoon en veel voorkomend gedrag gaat. Voorts is de beschrijving van dit gedrag afhankelijk van verschillende informanten en ontbreekt een gevalideerd ordeningssysteem voor zulk gedrag.

Cover Problem Behaviour Dutch Preschoolers

Auteur: Frank Verhulst
Uitgever: Erasmus University
Jaar van publicatie: 1993
ISBN: 90-9006482-6

Auteur: Frank Verhulst
Uitgever: Erasmus University
Jaar van publicatie: 1993
ISBN: 90-9006482-6