Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Parenting and Juvenile Deliquency

Cover Parenting Juvenile Deliquency

Met dit proefschrift wordt beoogd om criminologische kennis over delinquentie en gezinspedagogische kennis over opvoeding te integreren.

Hiervoor zijn concepten over opvoeding uit gezinspedagogisch onderzoek geanalyseerd in relatie tot concepten van delinquentie uit criminologisch onderzoek. In dit proefschrift worden vier thema’s behandeld. Het eerste thema, eendimensionale opvoedingskenmerken en opvoedingsstijlen in relatie tot delinquent gedrag, gaat over de vraag of opvoedingsdimensies en opvoedingsstijlen delinquent gedrag verklaren. Het tweede thema, cross-sectionele en longitudinale verbanden tussen opvoeding en delinquentie, betreft de vraag of lange-termijnverbanden tussen opvoeding en delinquentie even sterk zijn als cross-sectionele verbanden. Het derde thema, algemene delinquentie en trajecten van delinquent gedrag in relatie tot opvoeding, behandelt de vraag of delinquenten verschillende trajecten volgen tijdens de levensloop en of deze paden van delinquent gedrag gerelateerd zijn aan verschillende opvoedingsstijlen. Het vierde thema, sekseverschillen in het verband tussen opvoeding en delinquent gedrag, gaat over de vraag of het geslacht van het kind en de ouder het verband tussen opvoeding en delinquentie modereert.

Cover Parenting Juvenile Deliquency

Auteur: Machteld Hoeve
Uitgever: Ipskamp B.V.
Jaar van publicatie: 2008
ISBN: 978-90-902-2741-2

Auteur: Machteld Hoeve
Uitgever: Ipskamp B.V.
Jaar van publicatie: 2008
ISBN: 978-90-902-2741-2