Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Gross motor performance in children with psychiatric conditions

Cover Gross Motor Performance

Dit proefschrift laat zien dat het voor kinderen met grof-motorische en psychische problemen extra moeilijk is om mee te doen met spelen en sporten.

Emotionele en gedragsproblemen bij kinderen gaan vaak samen met zwakke motorische vaardigheden en een lage fysieke fitheid. Dit blijkt uit onderzoek bij kinderen van 7-12 jaar uit zes kinderpsychiatrische centra in Nederland. Deze kinderen hebben problemen met basale locomotie vaardigheden, zoals rennen, springen, huppelen, en met object-controle vaardigheden, zoals het gooien, vangen en schieten van een bal. Ook zijn ze minder sterk, snel en lenig, en ze hebben een zwakker uithoudingsvermogen dan andere kinderen. Kinderen met aandachtsproblemen, hyperactiviteit en aan autisme verwante problemen presteren zwakker op grof-motorische taken dan kinderen met emotionele problemen, die op hun beurt weer zwakker presteren dan gezonde kinderen. Angstige kinderen blijken daarnaast specifieke problemen met balanshandhaving te hebben.

Ook blijkt dat kinderen met een bewegingsachterstand vaak symptomen van angst- en aan autisme verwante stoornissen hebben. Deze kinderen beoordelen hun eigen motorische en sociale vaardigheden ook als zwak.

Het samengaan van grof-motorische en psychische problemen betekent dat het voor deze kinderen extra moeilijk is om mee te doen met spelen en sporten met leeftijdsgenoten. Hierdoor lopen zij extra risico om bewegingsarmoede – en daarmee verband houdende gezondheidsproblemen – te ontwikkelen. In de huidige behandeling van kinderen met emotionele en gedragsproblemen is er nog weinig aandacht voor bewegingsproblemen. Daarom is het van belang om bewegingsonderzoek en psychomotorische therapie op te nemen in het behandelaanbod voor kinderen met psychische. Ook is het aan te bevelen om kinderen met grof-motorische problemen te screenen op psychische problemen en daar zo nodig de interventies op aan te passen.

Cover Gross Motor Performance

Auteur: Claudia Emck
Uitgever: Ponsen & Looijen
Jaar van publicatie: 2011

Auteur: Claudia Emck
Uitgever: Ponsen & Looijen
Jaar van publicatie: 2011