Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Effects of Pivotal Response Treatment for children with autism

Proefschrift Manon de Korte

Bij kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS) is er sprake van moeilijkheden in het contact met anderen. De inzet van een effectieve interventie is van groot belang voor de ontwikkeling van het kind.

Bij Pivotal Response Treatment (PRT) staat het stimuleren van vaardigheden in het contact centraal. De bevindingen van dit proefschrift tonen aan dat PRT effectief is in het verbeteren van sociaal-communicatieve vaardigheden van kinderen met autisme in de leeftijd van 2 tot en met 15 jaar. Ook draagt de behandeling bij aan het functioneren en welbevinden van het kind en gezin als geheel. De inzet van een robot tijdens de oefensessies kan het effect van PRT versterken. Daarnaast wordt de combinatie van oudergroep bijeenkomsten en ouder-kind training als effectief ervaren door ouders en bevordert de betrokkenheid van school en andere opvoeders de generalisatie van vaardigheden in alledaagse situaties. Al met al kan PRT worden beschouwd als een veelbelovende behandeling voor kinderen met autisme.

Proefschrift Manon de Korte

Auteur: Manon de Korte
Uitgever: Radboud Universiteit
Jaar van publicatie: 2022
ISBN: 978-94-628-4265-6

Auteur: Manon de Korte
Uitgever: Radboud Universiteit
Jaar van publicatie: 2022
ISBN: 978-94-628-4265-6