Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Vragenlijst Voorlopers ADHD (VVA)

 • Oorspronkelijke versie: Hendriksen et al. (2002)
 • Huidige versie: Hendriksen et al. (2002)
 • Doel: Screening van ADHD
 • Gebruik: ADHD
 • Doelgroep: 5 en 6 jaar (groep 2 basisonderwijs)
 • Afname en scoring: Hoe: Afname door ouders van het kind, individueel of groepsgewijs. Interpretatie dient te geschieden door een diagnostisch getrainde professional. Om ouders bij het invullen niet te bevooroordelen mag de afnemer niet met hen spreken over het doel van de vragenlijst. Op de vragenlijst zelf staat de term ADHD ook niet vermeld.
 • Tijdsduur: 5 minuten

Inhoud van de vragenlijst VVA

Materiaal

Handleiding, vragenformulieren en scoreformulieren.

Schalen

Met de vragenlijst worden alleen de voorlopersymptomen van ADHD in kaart gebracht. Er kan niet worden uitgesloten dat deze symptomen aan iets anders gerelateerd zijn dan aan ADHD. De resultaten moeten dan ook voorzichtig geïnterpreteerd worden. De VVA bestaat uit 23 items, verdeeld over vier subschalen: Sociaal inadequaat gedrag, Impulsief gedrag, Hyperactief gedrag, Aandacht-taalproblemen.

Interpretatie

De items worden gescoord op een driepuntsschaal en kunnen met een apart scoreformulier worden verwerkt en geïnterpreteerd. Er volgt een totaalscore en scores op de subschalen, die laat zien welk type problematiek op de voorgrond staat. Resultaten dienen altijd in een breder kader worden geïnterpreteerd waarbij ook aspecten als ontwikkelingsgeschiedenis geïnventariseerd worden. Onderzoek bij het kind en gesprekken met de ouders en leerkracht spelen daarbij een belangrijke rol.

Betrouwbaarheid en validiteit van de vragenlijst VVA

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen heeft de VVA beoordeeld. COTAN beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten aan de hand van zeven criteria:

 1. Uitgangspunten van de testconstructie
 2. Kwaliteit van het testmateriaal
 3. Kwaliteit van de handleiding
 4. Normen
 5. Betrouwbaarheid
 6. Begripsvaliditeit
 7. Criteriumvaliditeit

>> Lees meer op de website van COTAN
Tip: Veel universiteitsbibliotheken bieden toegang tot informatie uit de COTAN. Je kunt ook een losse beoordeling kopen of een abonnement afsluiten.

Wetenschappelijke onderbouwing van de vragenlijst VVA

 • Hendriksen, J., Steyaert, J, Kroes, M. & Vles, J. (2002). Handleiding VVA, Vragenlijst Voorlopers ADHD. Leiden: PITS.
 • Kroes, M., Hendriksen, J.G.M., Steyaert, J., Kalff, A.C., Feron, F.J.M., Van Zeben-van der Aa, T.M.C.B., Jolles, J., Troost, J. & Vles, J.S.H. (2001). De vragenlijst voorlopers ADHD: ontwikkeling en enkele psychometrische kenmerken. Kind en Adolescent, 22 (1), 22-35.

Uitgever en beschikbaarheid van de vragenlijst VVA

Uitgever: PITS

Verkrijgbaar bij: www.pits-online.nl of per e-mail: info@pits-online.nl

GGZ Standaarden

Algemene aanbevelingen voor het voorkomen, herkennen, diagnosticeren en behandelen van psychische klachten en stoornissen. Gebaseerd op wetenschappelijke kennis én ervaringen van patiënten en professionals.

NJi Databank Instrumenten

Meer dan 100 instrumenten die professionals in de jeugdsector ondersteunen bij oordeels- en besluitvorming: signalering, risicotaxatie, diagnostiek, indicatiestelling en evaluatie.