Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Temperamentschaal Voor Zwakzinnigen (TVZ)

 • Oorspronkelijke versie: Thomas & Chess (1977)
 • Huidige versie: Blok, Berg & Feij (1990)
 • Doel: Meten van temperamentskenmerken
 • Gebruik: Lichtverstandelijke Beperkten (LVB)
 • Doelgroep: 10-55 jaar met verstandelijke beperking
 • Afname en scoring: Hoe: Afname door twee groepsleid(st)ers onder supervisie van een psycholoog/orthopedagoog.
 • Tijdsduur: 20 minuten

Inhoud van de vragenlijst TVZ

Materiaal

Vragenlijst, scoringsformulier en handleiding.

Schalen

De TVZ bestaat uit een observatieschaal met 56 items die de volgende subschalen bevat: Toenadering (7 items), Aanpassing (9 items), Intensiteit (9 items), Prikkelgevoeligheid (8 items), Stemming (8 items), Doorzettingsvermogen (8 items), Susbaarheid (7 items).

Interpretatie

Items worden gescoord op een vijfpuntsschaal van ‘nooit’ tot ‘altijd’. Scoring vindt plaats met de hand op een apart formulier. Ruwe scores worden omgezet in decielscores met behulp van aparte normtabellen.

Betrouwbaarheid en validiteit van de vragenlijst TVZ

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen heeft de TVZ beoordeeld. COTAN beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten aan de hand van zeven criteria:

 1. Uitgangspunten van de testconstructie
 2. Kwaliteit van het testmateriaal
 3. Kwaliteit van de handleiding
 4. Normen
 5. Betrouwbaarheid
 6. Begripsvaliditeit
 7. Criteriumvaliditeit

>> Lees meer op de website van COTAN
Tip: Veel universiteitsbibliotheken bieden toegang tot informatie uit de COTAN. Je kunt ook een losse beoordeling kopen of een abonnement afsluiten.

Wetenschappelijke onderbouwing van de vragenlijst TVZ

 • Chess S, Thomas A. (1977). Temperamental individuality from childhood to adolescence. Journal of the Academy of Child Psychiatry. Spring; 16(2), 218-26.
 • Blok, J.B., Berg, P.Th. van den & Feij, J.A. (1990). Handleiding Temperamentsschaal voor Zwakzinnigen, TVZ. Lisse: Swets & Zeitlinger.

Uitgever en beschikbaarheid van de vragenlijst TVZ

Pearson Clinical: 020 581 5500 | www.pearsonclinical.nl

GGZ Standaarden

Algemene aanbevelingen voor het voorkomen, herkennen, diagnosticeren en behandelen van psychische klachten en stoornissen. Gebaseerd op wetenschappelijke kennis én ervaringen van patiënten en professionals.

NJi Databank Instrumenten

Meer dan 100 instrumenten die professionals in de jeugdsector ondersteunen bij oordeels- en besluitvorming: signalering, risicotaxatie, diagnostiek, indicatiestelling en evaluatie.