Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Subjektives Familienbild (Het Subjectieve Familie Beeld, SFB)

  • Oorspronkelijke versie: Mattejat & Scholz (1994)
  • Huidige versie: Mattejat & Scholz (1994)
  • Doel: Meten van emotionele verbondenheid en individuele autonomie.
  • Gebruik: Voedings- en eetstoornissen
  • Doelgroep: 12 jaar en ouder
  • Afname en scoring: Hoe: Gezinsleden vullen afzonderlijk de vragenlijsten in. Wie, interview/invullen, etc.
  • Tijdsduur: 10 -15 minuten

Inhoud van de vragenlijst SFB

Materiaal

Vragenlijst, uitwerkins-sjablonen. De test is voor Duitsland en enkele andere landen genormeerd, voor Nederland nog niet. Er is wel een Nederlandse vertaling.

Schalen

De SFB is een gezinsvragenlijst die twee aspecten meet, namelijk emotionele verbondenheid en individuele autonomie. Deze aspecten zijn o.a. bij eetstoornispatiënten en hun gezinnen van belang. De basis is een ontwikkelingscohesie model van de gezinsrelatie, zoals ze per gezinslid ten opzichte van de andere gezinsleden worden ervaren. De SFB heeft de voorkeur boven de OKIV-R (ouderkind interactie vragenlijst-revised, De Lange, 1997- 2001) omdat deze bewezen niet voldoende sensitief is. Waarschijnlijk heeft dit te maken met het feit dat een eetstoornis een internaliserend probleem is (Lange, 2001).

Interpretatie

De test is een hulpmiddel voor diagnostiek, indicatiestelling en evaluatie, en kan in gezinstherapie worden gebruikt.

Betrouwbaarheid en validiteit van de vragenlijst SFB

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen heeft de SFB niet beoordeeld. 

Wetenschappelijke onderbouwing van de vragenlijst SFB

  • Mattejat, F. and Scholz, M. (1994). Das subjektive Familienbild. Gottingen: Hogrefe.

Uitgever en beschikbaarheid van de vragenlijst SFB

www.hogrefe.de
Klik hier voor de Nederlandse vertaling.

GGZ Standaarden

Algemene aanbevelingen voor het voorkomen, herkennen, diagnosticeren en behandelen van psychische klachten en stoornissen. Gebaseerd op wetenschappelijke kennis én ervaringen van patiënten en professionals.

NJi Databank Instrumenten

Meer dan 100 instrumenten die professionals in de jeugdsector ondersteunen bij oordeels- en besluitvorming: signalering, risicotaxatie, diagnostiek, indicatiestelling en evaluatie.