Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Sociale Redzaamheidsschaal voor Zwakzinnigen (SRZ)

 • Oorspronkelijke versie: Kraijer & Kema (2004)
 • Huidige versie: Kraijer & Kema (2004)
 • Doel: Bepalen van de sociale zelfredzaamheid van verstandelijk beperkten.
 • Gebruik: Lichtverstandelijke Beperkten (LVB)
 • Doelgroep: Personen vanaf 4 jaar met een verstandelijke beperking.
 • Afname en scoring: Hoe: In te vullen door dagelijkse begeleiders, onder supervisie van een psycholoog/orthopedagoog.
 • Tijdsduur: 10-15 minuten

Inhoud van de vragenlijst SRZ

Materiaal

Twee handleidingen (SRZ-i, interviewversie en SRZ-P, Plus) en scoreformulieren (ook twee versies).

Schalen

De lijst bestaat uit 31 items die in de dagelijkse omgang waarneembare aspecten betreffen. Elk item is onderverdeeld in vier in moeilijkheid oplopende subitems. De SRZ heeft vier subschalen: Zelfredzaamheid (12 items), Taalgebruik (9 items), Taakgerichtheid (5 items) en Sociale gerichtheid (5 items).

Interpretatie

Items worden gescoord op een vierpuntsschaal. Scoring verloopt via een puntensysteem en hierop aansluitende normschalen.

Betrouwbaarheid en validiteit van de vragenlijst SRZ

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen heeft de SRZ beoordeeld. COTAN beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten aan de hand van zeven criteria:

 1. Uitgangspunten van de testconstructie
 2. Kwaliteit van het testmateriaal
 3. Kwaliteit van de handleiding
 4. Normen
 5. Betrouwbaarheid
 6. Begripsvaliditeit
 7. Criteriumvaliditeit

Lees meer op de website van COTAN
Tip: Veel universiteitsbibliotheken bieden toegang tot informatie uit de COTAN. Je kunt ook een losse beoordeling kopen of een abonnement afsluiten.

Wetenschappelijke onderbouwing van de vragenlijst SRZ

 • Kraijer, D.W., Kema, G.N. & Bildt, A.A. de (2004). Handleiding SRZ en SRZ-i Sociale Redzaamheidsschalen (6e uitgave). Amsterdam: Harcourt Test Publishers.

Voor een uitgebreide beschrijving van de SRZ door het NJi, klik hier.
Voor een uitgebreide beschrijving van de SRZ door COTAN, klik hier.

Uitgever en beschikbaarheid van de vragenlijst SRZ

Pearson Clinical: 020 581 5500 | www.pearsonclinical.nl

GGZ Standaarden

Algemene aanbevelingen voor het voorkomen, herkennen, diagnosticeren en behandelen van psychische klachten en stoornissen. Gebaseerd op wetenschappelijke kennis én ervaringen van patiënten en professionals.

NJi Databank Instrumenten

Meer dan 100 instrumenten die professionals in de jeugdsector ondersteunen bij oordeels- en besluitvorming: signalering, risicotaxatie, diagnostiek, indicatiestelling en evaluatie.