Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Montreal Children’s Hospital Feeding Scale (MCH)

 • Oorspronkelijke versie: Ramsay, Martel, Porporino & Zygmuntowicz (2011)
 • Huidige versie: van Dijk, Timmerman, Martel & Ramsay (Nederlandse versie, 2011)
 • Doel: Diagnostiek van voedingsproblematiek
 • Gebruik: baby’s, peuters, kleuters
 • Doelgroep: 6 maanden – 4 jaar
 • Afname en scoring: Vragenlijst in te vullen door de ouder(s)
 • Tijdsduur: Ca. 10 minuten

Inhoud van de vragenlijst MCH

Materiaal

Handleiding, vragenlijst

Schalen

Met de MCH (Nederlandse versie: Screeninglijst Eetgedrag Peuters (SEP)) kan in korte tijd voedingsproblematiek worden gescreend. Voorwaarde voor het gebruik is dat er minimaal één maand geleden is gestart met vaste voeding. De vragenlijst bestaat uit 14 items over symptomen van voedingsproblemen in de volgende domeinen: orale motoriek, orale sensoriek, (gebrek aan) trek, zorgen van ouders, gedrag aan tafel, voedingsstrategieën, en gezinsreacties. De ouder wordt gevraagd alle 14 items te scoren op een zeven-punts Likertschaal.

Interpretatie

De scores van zeven van de 14 items worden omgedraaid. Vervolgens worden alle punten bij elkaar opgeteld om tot een totaalscore te komen. De normtabellen zijn terug te vinden in de handleiding.

Betrouwbaarheid en validiteit van de vragenlijst MCH

 • Betrouwbaarheid: goed
 • Begripsvaliditeit: goed
 • Criteriumvaliditeit: goed

Wetenschappelijke onderbouwing van de vragenlijst MCH

 • Van Dijk, M. W. G., Timmerman, M. E., Martel, C., & Ramsay, M. (2011). Towards the development of a Dutch screening instrument for the detection of feeding problems in young children. Netherlands Journal of Psychology66, 112-119.
 • Ramsay, M., Martel, C., Porporino, M., & Zygmuntowicz, C. (2011). The Montreal Children’s Hospital Feeding Scale: A brief bilingual screening tool for identifying feeding problems. Paediatrics & child health16(3), 147-e17.

Uitgever en beschikbaarheid van de vragenlijst MCH

De vragenlijst is vrij te downloaden via www.zichtopzeldzaam.nl

GGZ Standaarden

Algemene aanbevelingen voor het voorkomen, herkennen, diagnosticeren en behandelen van psychische klachten en stoornissen. Gebaseerd op wetenschappelijke kennis én ervaringen van patiënten en professionals.

NJi Databank Instrumenten

Meer dan 100 instrumenten die professionals in de jeugdsector ondersteunen bij oordeels- en besluitvorming: signalering, risicotaxatie, diagnostiek, indicatiestelling en evaluatie.