Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Health of the Nation Outcome Scales for Children and Adolescents (HoNOSCA)

 • Oorspronkelijke versie: Gowers et al. (1999)
 • Huidige versie: Staring, Hofman & Mulder (2003)
 • Doel: Meten van het dagelijks functioneren van kinderen en jongeren.
 • Gebruik: ROM
 • Doelgroep: Kinderen en jongeren van 3 t/m 18 jaar
 • Afname en scoring: Hoe: Vragenlijst, in te vullen door een getrainde behandelaar.
 • Tijdsduur: Ongeveer 10 a 15 minuten NB. Training in afname van de HoNOSCA is vereist voor juist gebruik van het instrument.

Inhoud van de vragenlijst HoNOSCA

Materiaal

Vragenlijst en scoreformulier.

Schalen

De vragenlijst bestaat uit 13 items (sectie A) en twee aanvullende items (sectie B). Problemen worden gescoord op basis van voorkomen in de afgelopen twee weken. Items worden gescoord op een vijfpuntsschaal van 0 (geen problemen) tot 4 (zeer ernstig probleem). De vragenlijst bestaat uit de volgende schalen:

 1. Storend, antisociaal of agressief gedrag
 2. Hyperactiviteit, aandacht en concentratie
 3. Opzettelijke zelfverwonding
 4. Alcohol, misbruik van (oplos)middelen
 5. Leer- en taalvaardigheid
 6. Lichamelijke aandoening of handicap
 7. Hallucinaties, wanen of abnormale percepties
 8. Niet-organische somatische symptomen
 9. Emotionele problemen en daarmee verband houdende symptomen
 10. Relaties met leeftijdsgenoten
 11. Zelfverzorging en onafhankelijkheid
 12. Gezinsleven en relaties
 13. Afwezigheid van school
 14. Kennis over of begrip van aard van de problemen
 15. Gebrek aan informatie over hulpverlening of omgaan met de problemen

Interpretatie

Download de normtabellen voor de HoNOSCA, onderzocht en beschreven door Dr. Albert Boon en collega’s (Lucertis en de Jutters).

Betrouwbaarheid en validiteit van de vragenlijst HoNOSCA

 • Betrouwbaarheid: niet beoordeeld
 • Begripsvaliditeit: niet beoordeeld
 • Criteriumvaliditeit: niet beoordeeld

Wetenschappelijke onderbouwing van de vragenlijst HoNOSCA

 • Gowers, S.G., Harrington, R.C., Whitton, A., Lelliott, P., Wing, J., Beevor, A., & Jezzard, R. (1999). A Brief Scale for measuring the outcomes of emotional and behavioural disorders in children: HoNOSCA. British Journal of Psychiatry, 174, 413-416.
 • Staring, T., Hofman, E., & Mulder, N. (2003). Health of the Nation Outcome Scales Jeugd (HoNOS Jeugd): Instructies bij het invullen van de HoNOS Jeugd.

Uitgever en beschikbaarheid van de vragenlijst HoNOSCA

GGZ Standaarden

Algemene aanbevelingen voor het voorkomen, herkennen, diagnosticeren en behandelen van psychische klachten en stoornissen. Gebaseerd op wetenschappelijke kennis én ervaringen van patiënten en professionals.

NJi Databank Instrumenten

Meer dan 100 instrumenten die professionals in de jeugdsector ondersteunen bij oordeels- en besluitvorming: signalering, risicotaxatie, diagnostiek, indicatiestelling en evaluatie.